– Więzienie to nie sanatorium, a osadzeni to nie kuracjusze, dlatego potrzebna jest służba z odpowiednimi uprawnieniami – uważa Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości.

Sejm uchwalił właśnie nowelizację ustawy o Służbie Więziennej. Wcześniej przyjął trzy poprawki zaproponowane przez PiS w drugim czytaniu rządowego projektu i odrzucił dziewięć zgłoszonych przez opozycję oraz wszystkie wnioski mniejszości.

Czytaj więcej

Służba więzienna wymaga wzmocnień

Uchwalona nowela zakłada m.in. utworzenie Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, który będzie odpowiadał za rozpoznawanie i wykrywanie przestępstw popełnionych m.in. przez osadzonych lub tymczasowo aresztowanych, którzy przebywają w zakładach karnych albo aresztach śledczych.

Przygotowana przez rząd nowela zwiększa też autonomię Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz wprowadza możliwość współuczestniczenia Służby Więziennej w szkoleniach strzeleckich dla młodzieży.

Funkcjonariusze SW po wejściu ustawy w życie będą m.in. mogli skorzystać z turnusów rehabilitacyjno-zdrowotnych i uzyskają uprawnienia wynikające z posiadania rodziny.

Nowela wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Etap legislacyjny: trafi do Senatu