Polska przegrywa w Strasburgu. W tle dezubekizacja i Trybunał Konstytucyjny

Długotrwałe zawieszenie spraw w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego narusza zapisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - uznał w czwartek Trybunał w Strasburgu.

Publikacja: 21.07.2022 13:13

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

Foto: PAP/Alamy

O wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Bieliński przeciwko Polsce informuje Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".

Sprawa dotyczyła odwołania J. L. Bielińskiego od obniżenia świadczenia emerytalnego i toczyła się od 2017 r. do 2021 r.  Nastąpiło ono na gruncie przepisów tzw. drugiej ustawy dezubekizacyjnej z 16 grudnia 2016 r. (przyjętej podczas posiedzenia w Sali Kolumnowej). Wówczas obniżono świadczenia wszystkim, którzy choć jeden dzień służyli w PRL w formacjach uznanych przez ustawodawcę za służące totalitarnemu państwu.

Sąd Okręgowy w Warszawie - Wydział Ubezpieczeń Społecznych, do którego trafiła ta sprawa w czerwcu 2018 r. uznał, że w podobnej sprawie zostało skierowane pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego w spawie zgodności przepisów będących podstawą obniżenia świadczenia emerytalnego z Konstytucją. Wobec powyższego sprawa została zawieszona do czasu zakończenia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zażalenie na zawieszenie postępowania zostało oddalone przez Sąd Apelacyjny w Warszawie. Również skarga na przewlekłość postępowania została oddalona.

Wniosek o podjęcie postępowania J.L. Bielińskiego został oddalony, jednak na skutek późniejszej decyzji Sądu Apelacyjnego w Warszawie postępowanie przed Sądem Okręgowym w Warszawie zostało podjęte. Ostatecznie 7 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję o obniżeniu świadczeń należnych.

Na problem przewlekającego się rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego zwracał uwagę w swoim wystąpieniu rzecznik praw obywatelskich.

Czytaj więcej

TK: obniżenie renty inwalidzkiej byłych funkcjonariuszy SB jest zgodne z konstytucją

Jak podaje "Iustitia", Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że długotrwałe zawieszenie spraw w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego narusza art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w związku z naruszeniem prawa do sądu i przekroczeniem czasu do uzyskania rozstrzygnięcia, a także art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w związku z brakiem efektywnych środków odwoławczych na długi czas oczekiwania na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego.

ETPCz przyznał ponadto J.L. Bielińskiemu 2100 euro tytułem zadośćuczynienia oraz zwrot kosztów postępowania.

O wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Bieliński przeciwko Polsce informuje Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".

Sprawa dotyczyła odwołania J. L. Bielińskiego od obniżenia świadczenia emerytalnego i toczyła się od 2017 r. do 2021 r.  Nastąpiło ono na gruncie przepisów tzw. drugiej ustawy dezubekizacyjnej z 16 grudnia 2016 r. (przyjętej podczas posiedzenia w Sali Kolumnowej). Wówczas obniżono świadczenia wszystkim, którzy choć jeden dzień służyli w PRL w formacjach uznanych przez ustawodawcę za służące totalitarnemu państwu.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Wyrównanie 500+ do 800 zł od sierpnia 2023? ZUS wydał komunikat
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Sądy i trybunały
Sąd: Nawacki ma 3 dni. Inaczej grozi mu grzywna i areszt
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Niepełnosprawni
Nawet 3495 zł z ZUS dla dorosłych niepełnosprawnych już od Nowego Roku
Konsumenci
Ziobro na koniec skierował dwie skargi nadzwyczajne. Czego dotyczą?
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości