Przychody ze sprzedaży grupy Gremi Media SA, w skład której poza wydawnictwem wchodzi również m. in. spółka dystrybucyjna e-Kiosk SA, wyniosły w 2021 r. 100,6 mln złotych, przy 96,1 mln złotych rok wcześniej (wzrost o 4,7 proc.). Zwyżka ta została wygenerowana pomimo spowodowanych przez trwającą pandemię koronawirusa utrudnień w prowadzeniu części działalności, przede wszystkim w zakresie organizacji wydarzeń biznesowych, konferencji i szkoleń.

Konsekwentnie prowadzona transformacja cyfrowa, polegająca m. in. na wprowadzaniu nowych, bardziej zyskownych produktów pozwoliła kolejny raz poprawić wskaźnik rentowności EBITDA, który przekroczył 24%. EBITDA (skorygowana) wyniosła w 2021 r. 24,2 mln złotych po wzroście o 7,2 proc. z 22,6 mln złotych rok wcześniej.

- Drugi rok pandemii nie przeszkodził nam w poprawie wyników finansowych spółki i grupy. Rozpoczęliśmy proces odbudowy przychodów, a EBITDA jest na najwyższym w historii poziomie. To potwierdzenie, że realizowana od 2018 roku strategia przynosi trwałe efekty - mówi Tomasz Jażdżyński, prezes zarządu Gremi Media S.A. – Podkreślenia wymaga fakt, że rekordową rentowność osiągnęliśmy pomimo tego, iż Gremi Media SA przechodziła w minionym roku mocno angażujący proces zmian własnościowych. Głęboko wierzymy, że nowa stabilna struktura akcjonariatu przełoży się na poprawę pozycji biznesowej spółki w dłuższym terminie, dodaje.

Gremi Media SA

Rok 2021 jest czwartym z kolei w którym rośnie wskaźnik rentowności oraz EBITDA wygenerowana przez grupę kapitałową Gremi Media S.A. Ten ostatni wskaźnik jest już ponad pięciokrotnie wyższy niż w 2017 r.

- Kilkukrotna poprawa zysków w ciągu kilku lat była możliwa dzięki dyscyplinie finansowej i konsekwentnie prowadzonej transformacji cyfrowej. W przypadku tej ostatniej uruchamiając w 2021 roku nowy system zarządzania treścią i witrynę www.rp.pl zakończyliśmy kolejny, najważniejszy etap zmian infrastrukturalnych, który pozwoli nam na rozpoczęcie oferowania nowoczesnych subskrypcji cyfrowych. To będzie realny początek nowego etapu w historii wydawnictwa i naszych tytułów, podsumowuje prezes zarządu Tomasz Jażdżyński.

Gremi Media SA

Poprawie w 2021 r. uległy również wyniki jednostkowe spółki Gremi Media S.A., która poza „Rzeczpospolitą” wydaje również dzienniki „Parkiet” i „Sport”, miesięcznik „Historia UważamRze” oraz związane z nimi serwisy internetowe. Przychody ze sprzedaży wzrosły w 2021 r. o 3,9 proc. do poziomu 90,6 mln złotych, a EBITDA (skorygowana) była wyższa o 4,9 proc. i wyniosła 19,3 mln złotych.

Gremi Media SA

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Zgłoś swój projekt w konkursie dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Ze względu na rozpoczęcie w trzecim kwartale 2020 r. programu opcyjnego dla kadry zarządzającej Gremi Media S.A. wzorem innych spółek notowanych na GPW rozpoczęła publikację wskaźnika EBITDA skorygowana, wyliczanego jako EBITDA oczyszczona z kosztów niegotówkowych.

Czytaj więcej

Nowy inwestor w Gremi Media. KCI S.A. i Pluralis B.V. podpisały umowę

W grudniu 2021 r. doszło do zmiany w akcjonariacie Gremi Media SA. Pluralis B.V., strategiczny inwestor medialny z siedzibą w Amsterdamie nabył od KCI SA 40 proc. udziałów w wydawcy m.in. Rzeczpospolitej i Parkietu. zainicjowany przez King Baudouin Foundation, wiodącą belgijską firmę medialną Mediahuis i globalny fundusz medialny Media Development Investment Fund (MDIF), Pluralis jest wspierany przez konsorcjum prestiżowych europejskich firm medialnych, fundacji i wpływowych inwestorów zaangażowanych w pluralistyczne media informacyjne.

Czytaj więcej

"Rzeczpospolita" uruchomiła nową stronę i system CMS

Wcześniej, bo 2 września 2021 r. wystartowała nowa odsłona portalu internetowego rp.pl. Zmianie uległ nie tylko wygląd i układ witryny, ale również cała platforma technologiczna, na której jest ona zbudowana. Od podstaw został bowiem stworzony system zarządzania treścią (tzw. CMS – content management system) umożliwiający pracę wszystkich działów redakcji z zachowaniem wszystkich struktur produkcyjnych, począwszy od dziennikarzy, przez korektę, na wydawcach kończąc. Tym samym – biorąc jeszcze pod uwagę wdrożone wcześniej dedykowane systemy e-commerce i paywall - zakończony został kolejny etap procesu inwestycyjnego w obszarze mediów cyfrowych wydawnictwa Gremi Media SA.

Czytaj więcej

Nowa odsłona Parkiet.com. Relacja z rynków na żywo nowością na stronie głównej

Przy wykorzystaniu nowych systemów w lutym 2022 r. Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” uruchomiła nową wersję serwisu internetowego, dostępnego pod adresem Parkiet.com. Aktualna witryna oprócz nowej szaty graficznej i platformy technologicznej CMS zyskała dedykowany komponent, pozwalający w czasie rzeczywistym śledzić relacje z najważniejszych wydarzeń na rynkach finansowych w kraju i na świecie.

Gremi Media S.A. wydaje m.in. dzienniki „Rzeczpospolita”, „Parkiet”, „Sport” i ich serwisy internetowe www.rp.pl, www.parkiet.com, www.sportdziennik.com. Ponadto posiada pakiety kontrolne w spółkach e-Kiosk S.A. oraz KancelarieRP sp. z o.o.