KCI S.A. poinformowała, że sfinalizowanie umowy zapowiadanej w komunikatach giełdowych z końca listopada "oznacza skuteczne zamknięcie transakcji zapewniającej dywersyfikację struktury własnościowej Gremi Media S.A. Jest to wypełnienie zapisów obowiązującej strategii KCI". Jak przypomniano, "Pluralis B.V. to silny i aktywny inwestor. Jego udziałowcami są King Baudouin Foundation, wiodąca belgijska firma medialna Mediahuis, fundacja Tinius Trust oraz globalny fundusz medialny Media Development Investment Fund (MDIF)."

Na podstawie zawartej umowy właściciela zmieni 691 299 akcji Gremi Media uprawniających do 37,6 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Wartość jednej akcji wyceniono na 140 zł.

Przeniesienie akcji nastąpi w dwóch etapach. W ramach pierwszej transzy przeniesionych zostanie 346 612 akcji Gremi Media, a w ramach kolejnej transzy - 344 687 akcji Gremi Media.

Czytaj więcej

Gremi Media ma nowego inwestora. „Będziemy bardziej otwarci na świat”

- Zrealizowaliśmy nasze plany strategiczne w zakresie pozyskania silnego partnera, zdolnego do ewentualnego wsparcia finansowego, ale przede wszystkim posiadającego własne zaplecze technologiczne gwarantujące przyśpieszony rozwój naszych mediów. Od początku mojej aktywności na polskim rynku mediów, wierzyłem w rewolucję digitalową jako jedyne rozwiązanie gwarantujące rozwój tego sektora. Dzisiaj, pozyskując tak silnego partnera, nasze plany rozwojowe przyśpieszą. Zapraszam wszystkich do współpracy z Rzeczpospolitą, Parkietem, Uważam Rze Historia i naszymi kanałami digitalowymi. Jestem pewien, że nasi partnerzy i klienci bardzo szybko zauważą nowe formaty i nowe możliwości, jakie otworzy przed nami nowy udziałowiec i współpraca z jego mediami obecnymi w wielu krajach. – powiedział Grzegorz Hajdarowicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej Gremi Media S.A.

- Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów w Europie. W wielu obszarach istnieją duże możliwości skutecznej i efektywnej ekonomicznie implementacji rozwiązań dla firm medialnych. Zapewnimy także utrwalanie się wspólnych dla nas kluczowych wartości, takich jak wolność mediów oraz poszanowanie praw człowieka i obywatela – powiedział Kjersti Løken Stavrum, prezes Tinius Trust, akcjonariusz Pluralis. - Pluralis zdecydował się aktywnie wspierać obecny Zarząd Gremi Media SA i pozostawić całościową kontrolę nad firmą Panu Hajdarowiczowi. Nasze wsparcie będzie polegać przede wszystkim na dzieleniu się najnowocześniejszą wiedzą branżową, posiadanymi rozwiązaniami technologicznymi i know-how. Cel mamy wspólny, rozwój firmy i budowanie jej wartości, w długim horyzoncie czasowym - dodał Kjersti Løken Stavrum.

Czytaj więcej

Grzegorz Hajdarowicz: Warto być częścią silnej grupy

Zainicjowany przez King Baudouin Foundation, wiodącą belgijską firmę medialną Mediahuis i globalny fundusz medialny Media Development Investment Fund (MDIF), Pluralis jest wspierany przez konsorcjum prestiżowych europejskich firm medialnych, fundacji i wpływowych inwestorów zaangażowanych w pluralistyczne media informacyjne. Pluralis łączy swój kapitał inwestycyjny ze światowej klasy wiedzą medialną swoich udziałowców. Jako inwestor w najwyższej jakości spółki medialne, niezależnie od orientacji redakcyjnej, Pluralis nie angażuje się w podejmowanie decyzji redakcyjnych firmy.

Czytaj więcej

Nieprzerwany wzrost sprzedaży i wskaźnika EBITDA wydawcy „Rzeczpospolitej”

Gremi Media jest wiodącą grupą medialną w Polsce, wydawcą dzienników Rzeczpospolita, Parkiet i Sport, miesięcznika Uważam Rze Historia oraz serwisów internetowych rp.pl, tv.rp.pl, parkiet.com, sport.dziennik.com, historia.uwazamrze.pl. Gremi Media posiada 78 proc. udziałów w notowanym na NewConnect eKiosku S.A., wiodącym dystrybutorze prasy i książek cyfrowych w Polsce, 100 proc. w Kancelarie RP sp. z o. o. Gremi Media jest również założycielem Fundacji Instytut Gospodarki „Rzeczpospolitej”.