Operator wnioskował o taką decyzję w styczniu tego roku. Liczył na to, że decyzja wydana przez UKE zawierałaby horyzont czasowy, w jakim TVP byłaby zobowiązana uruchomić swoje kanały na MUX-8. Nowy pakiet cyfrowych stacji działa od końca roku, ale z niepełną ofertą. Ruszyły Zoom TV, Nowa TV, Metro TV i WP, ale do pełni brakuje trzech (lub dwóch, gdyby jeden miał być nadawany w wysokiej rozdzielczości, czyli HD) kanałów TVP. Zarząd TVP oficjalnie postawił już start tych stacji pod znakiem zapytania, włączając je do listy inwestycji, z których będzie zmuszony w tym roku zrezygnować, jeśli politycy nie zapewnią TVP wyższych wpływów z abonamentu.

I nikt nie jest teraz w stanie nakłonić TVP do uruchomienia zapowiadanych stacji. W trakcie postępowania przed UKE Emitel wykazał, że od stycznia ubiegłego roku TVP nie podjęła jakichkolwiek rozmów związanych z rozpowszechnianiem programów na MUX-8.

Prezes UKE dokonując analizy wniosku stwierdził, że postępowanie prowadzone na wniosek Emitela jest jednak bezprzedmiotowe, bo Emitel złożył wniosek o wydanie decyzji określającej warunki współpracy pomiędzy Emitel, a TVP w zakresie dostępu do MUX-8. Tymczasem TVP nie wystąpiła do Emitel z wnioskiem o podjęcie negocjacji celem zawarcia umowy na dostęp do MUX- 8, ani nie podjęła negocjacji z Emitel w tym zakresie. Dlatego UKE uznało postępowanie za bezprzedmiotowe i je umorzył. - Emitel mogłaby wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji zastępującej umowę negocjacji dopiero wówczas, gdyby TVP wystąpiła do niego z inicjatywą rozpoczęcia negocjacji, ale strony nie mogły zakończyć tych negocjacji w terminie – uznał urząd.

Z analizy UKE wynika, że ruch jest teraz wyłącznie po stronie TVP i Emitel będzie musiał się do tego dostosować. - TVP może skutecznie żądać od Emitel (art. 131b PT) rozpoczęcia negocjacji w tej sprawie. W obecnym stanie Emitel będzie miał obowiązek zapewnić TVP dostęp do MUX-8 – konkluduje UKE.

Żeby to prawo przestało być ważne, potrzebna byłaby zmiana rezerwacji, jaką ma Emitel, dokonana w uzgodnieniu z przewodniczącym KRRiT. - Zmiana taka nie oznaczałaby, że na MUX8 nie będą mogły być nadawane programy TVP (TVP i Emitel mogły by negocjować dostęp do MUX8 na zasadach rynkowych) – podaje UKE.

Zdaniem urzędu Emitel może teraz zrobić trzy rzeczy: złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (po tym procesie Emitel mógłby zaskarżyć decyzję UKE do WSA, co zresztą rozważa teraz POT w sprawie operatora MUX-8), może też ubiegać się o wspomnianą zmianę rezerwacji na MUX-8 i już to nawet zrobił w stosownym piśmie 16 maja. Zmiana rezerwacji prócz zgody Prezesa UKE będzie wymagała zgody KRRiT. Emitel może też po prostu zacząć nadawać kanały TVP, jeśli nadawca zmiani politykę i udostępni operatorowi sygnał tych stacji.

Problem Emitela z TVP na MUX-8 wykracza poza spór z samym nadawcą publicznym i jego finansowe skutki (za jeden kanał nadawany na MUX-8 dostaje od nadawców prywatnych ok. 6 mln zł rocznie, więc brak stacji TVP oznacza nawet 18 mln zł dziury finansowej rocznie). Obniżki stawki za nadawanie kanałów na MUX-8 domagają się teraz od Emitela nadawcy stacji Zoom TV, Nowa TV, Metro TV i WP. Jednym z argumentów, jakich używają, jest właśnie to, że oferta pakietu nie jest taka, jak zapowiadano i że fakt, iż jest niepełna, osłabia jej rynkowy potencjał, co oznacza niższe od zakładanych wpływy z nadawania stacji na MUX-8.