William Morris Gallery przygotowało ją we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie i Instytutem Kultury Polskiej w Londynie.

Młoda Polska obejmowała sztuki wizualne, literaturę, muzykę i teatr, ale także sztukę użytkową, która dominuje na londyńskiej wystawie „An Arts and Crafts Movement (1890–1918)”/ „Ruch Odrodzenia Sztuk i Rzemiosł (1890–1918)”. Wśród 150 obiektów są obrazy, ilustracje, hafty i kilimy, meble, witraże, architektoniczne modele i rysunki, snycerka, ceramika i wycinanki z papieru. Prace m.in. Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera, Vlastimila Hoffmana, Henryka Uziembło, Zofii Stryjeńskiej, Karola Kłosowskiego.

Arts & Crafts to z kolei ruch artystyczny, który powstał w Wielkiej Brytanii w XIX wieku, a jego wpływ był silny do II wojny światowej. Zrzeszał malarzy, rzeźbiarzy, architektów i rzemieślników, którzy chcieli tworzyć sztukę użytkową służącą całemu społeczeństwu. Dążyli do odnowienie różnych dziedzin sztuki, tak, by otaczające człowieka przedmioty i architektura były funkcjonalne i piękne.

Wystawa ukazuje silne związki polskich dzieł z twórczością Williama Morrisa, Johna Ruskina i innych artystów z tego kręgu w Wielkiej Brytanii. Odbywa się w szczególnym miejscu - w domu rodzinnym Williama Morrisa (1834-96), czołowego przedstawiciela brytyjskiego Arts & Crafts.

Szukając analogii między Stanisławem Wyspiańskim a Williamem Morrisem można wskazać łączące ich silne przekonanie o równości sztuk pięknych i zdobniczych. Dla obu twórców-reformatorów historia i natura były tematami kluczowymi, o czym świadczą prace prezentowane na wystawie, m.in. bratki, nasturcje i róże Wyspiańskiego - projekty malowideł ściennych z powtarzającymi się wzorami kwiatowymi (kojarzące się z projektami tapet Morrisa). Obaj byli zarazem wszechstronnymi artystami i projektantami.

Można też zobaczyć odtworzony witraż „Apollo. System Kopernika” Wyspiańskiego dla Domu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, który został zniszczony w czasie II wojny oraz teatralny i baśniowo-alegoryczny fryz ścienny Józefa Mehoffera „Natura i Sztuka”. A także m.in. obrazy i ilustracje Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, architektoniczne projekty twórcy i głównego propagatora stylu zakopiańskiego Stanisława Witkiewicza: (willa „Koliba”, dom „Pod Jedlami:”), kilim Karola Kłosowskiego. Dopełnieniem pokazu są przedmioty wykonane w Warsztatach Krakowskich), stowarzyszenia (1913–1926) architektów, rzemieślników i twórców, którzy w swojej twórczości dążyli do połączenia tradycyjnego rzemiosła z nowoczesnymi technikami

Obiekty zgromadzone na wystawie pochodzą ze zbiorów Muzeów Narodowych w Krakowie, w Warszawie i Lublinie, Muzeum Witrażu w Krakowie, Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Banku Pekao S.A. oraz kolekcji prywatnych. Wystawa, czynna do 30 stycznia 2022 roku, jest częścią większego projektu badawczego i współpracy partnerskiej pomiędzy William Morris Gallery, Muzeum Narodowym w Krakowie i Instytutem Kultury Polskiej w Londynie, przy wsparciu Lund Humphries – czołowego wydawcy specjalizującego się w tematyce sztuki i designu. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.