– Uważam, że niedawna zmiana nazwy Centrum Sztuki Studio na Teatr Studio nie była przemyślana – powiedział „Rz" Maciej Klimczak, nowy naczelny Studia. – Będę zachęcał władze do przywrócenia dawnego statusu temu miejscu, które dzięki Grzegorzewskiemu, Szajnie, ale też Waldemarowi Dąbrowskiemu wychodziło poza konwencjonalny teatr. Nie można zapominać o Galerii. Mamy świetne zbiory, a sąsiedztwo przyszłego Muzeum Sztuki Nowoczesnej powinniśmy traktować jako wyzwanie.

– Na konkretne propozycje repertuarowe jest jeszcze za wcześnie – powiedział „Rz" Grzegorz Bral, nowo mianowany szef artystyczny. – W tym zespole drzemie ogromna energia i moim zadaniem będzie jak najlepiej ją spożytkować. Najważniejsze więc jest dla mnie spotkanie z aktorami. Studio powinno stać się znowu miejscem artystycznych poszukiwań, często artystycznego ryzyka. I wiem, że ci ludzie tego ryzyka się nie obawiają. Nie można tylko deptać ich godności.