Rząd: Prawo twórców do tantiem w sieci niezbywalne. Co na to Netflix i Spotify?

Twórcy i wykonawcy utworów audiowizualnych, wykonawcy utworów słowno-muzycznych będą mieli niezbywalne prawo do tantiem z internetu. Wprowadzone zostanie prawo pokrewne dla wydawców prasy do korzystania online z ich publikacji prasowych.

Publikacja: 15.05.2024 12:11

Rząd: Prawo twórców do tantiem w sieci niezbywalne. Co na to Netflix i Spotify?

Foto: stock.adobe.com

Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw.  Projekt dostosowuje polskie prawo do dyrektyw Unii Europejskiej, które dotyczą prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz rozpowszechniania transmisji prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne, w tym transmisji online.

- Państwo polskie jest po stronie twórców — podkreślił premier Donald Tusk po wtorkowym posiedzeniu rządu 14 maja. - Przygotowaliśmy rozwiązania, które gwarantują tantiemy. Razem ze środowiskami twórczymi i zgodnie z prawem europejskim, będziemy egzekwować od platform streamingowych filmowych i muzycznych rzetelnie płacenie tantiem naszym twórcom. To twórcy podejmą decyzję, czy będą siebie reprezentować sami, czy skorzystają z organizacji zbiorowego zarządzania.

Tantiemy dla twórców i wykonawców

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie twórcy i wykonawcy utworów audiowizualnych oraz wykonawcy utworów muzycznych i słowno-muzycznych będą uzyskiwać tantiemy za udostępnianie ich dzieł w internecie.

Czytaj więcej

Rząd przyjął nowelizację prawa autorskiego. Tantiemy dla twórców i prawo wydawców prasy

Oznacza to, że po stronie twórców i wykonawców powstanie nowe, niezbywalne prawo do stosownego wynagrodzenia z tytułu publicznego udostępniania utworu audiowizualnego lub artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (tzw. VOD, muzyka na żądanie).

Tantiemy z tytułu eksploatacji utworu audiowizualnego będą wypłacane za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania, natomiast z tytułu eksploatacji wykonań muzycznych wg swobodnego wyboru wykonawcy – będą mogły być wypłacane za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania, niezależne podmioty zarządzające lub bezpośrednio na rzecz artysty wykonawcy.

Nowe prawo pokrewne dla wydawców prasy

Zgodnie z proponowanymi zapisami wydawcy będą mieli prawo do wyłącznej eksploatacji online ich publikacji prasowych przez platformy internetowe, będące „dostawcami usług społeczeństwa informacyjnego”. Nowe rozwiązanie ma wzmocnić profesjonalne wydawnictwa i redakcje, które najczęściej dostarczają odbiorcom wiarygodne i rzetelne informacje. Ponadto autorzy publikacji prasowych będą mieli prawo do 50 proc. wynagrodzenia należnego wydawcom prasy z tytułu nowego prawa pokrewnego.

Czytaj więcej

Rada Języka Polskiego ogłasza rewolucję. Nazwy mieszkańców miast wielką literą. Są też inne, ważne zmiany

Nowe rozwiązanie nie wpłynie na indywidualnych odbiorców, jeśli chodzi o dostęp do treści w internecie. Będą oni mogli korzystać z tych treści tak, jak do tej pory.

Prawo autorskie i licencje

Ułatwione zostanie udzielanie licencji na korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych w nadawanych programach telewizyjnych i radiowych. Wprowadzone zostają nowe zasady odpowiedzialności platform internetowych za treści udostępniane przez ich użytkowników – platformy zostają uznane za podmioty korzystające z zamieszczanych przez ich użytkowników utworów i przedmiotów praw pokrewnych, zatem co do zasady będą zobowiązane uzyskiwać stosowne licencje.

Ułatwione zostanie korzystanie z dzieł niedostępnych w handlu, znajdujących się na stałe w zbiorach instytucji dziedzictwa kulturowego. Twórcy i wykonawcy uzyskają prawo do otrzymywania regularnych informacji o sposobie eksploatacji ich praw oraz uzyskiwanych z tego tytułu przychodach.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem rozwiązań dotyczących prawa do wynagrodzenia z tytułu udostępniania online utrwalenia artystycznego wykonania – to rozwiązanie zacznie obowiązywać po 6 miesiącach od ogłoszenia. Po przyjęciu przez Radę Ministrów, projekt ustawy zostanie przekazany do prac w Sejmie.

Przypomnijmy, że wcześniej liderzy rynku streamingowego ostrzegali, że zmiany w prawie dla nich niekorzystne podniosą koszty i mogą wprowadzić chaos organizacyjny. Padały ostrzeżenia o wycofaniu się z Polski lub zmniejszania obecności.

Czytaj więcej

Spotify ujawnia: ponad 150 mln zł dla polskiej fonografii w 2023 r

Poprzedni rząd prowadził niejednoznaczną politykę, dając się lobbować koncernom. Jak mówił potem minister Bartłomiej Sienkiewicz, Polsce groziły kary z tytułu opóźnienia europejskiej dyrektywy.

Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw.  Projekt dostosowuje polskie prawo do dyrektyw Unii Europejskiej, które dotyczą prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz rozpowszechniania transmisji prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne, w tym transmisji online.

- Państwo polskie jest po stronie twórców — podkreślił premier Donald Tusk po wtorkowym posiedzeniu rządu 14 maja. - Przygotowaliśmy rozwiązania, które gwarantują tantiemy. Razem ze środowiskami twórczymi i zgodnie z prawem europejskim, będziemy egzekwować od platform streamingowych filmowych i muzycznych rzetelnie płacenie tantiem naszym twórcom. To twórcy podejmą decyzję, czy będą siebie reprezentować sami, czy skorzystają z organizacji zbiorowego zarządzania.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Kultura
Chłopiec z Ghany trafił do Księgi Rekordów Guinnessa. "Najmłodszy malarz świata"
Kultura
Wielkie otwarcie Pałacu Rzeczypospolitej na Placu Krasińskich w Warszawie
Kultura
Jan A.P. Kaczmarek nie żyje. Słynny kompozytor miał 71 lat
Kultura
Meksykański Dzień Dziecka z Fridą Kahlo w Warszawie!
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Kultura
Festiwal Millennium Docs Against Gravity. Kim są zwycięzcy?
Kultura
Nowa instytucja kultury - Instytut Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej