W Piwnicy Studziennej Zamku udostępniono relikty w postaci dębowych bali, stanowiących element średniowiecznego wału. Badania dendrologiczne pozwoliły ustalić ich wiek na 700 lat, co oznacza, że dęby użyte do budowy konstrukcji ścięto w 1352 roku.

Obiekty stanowiły element umocnień wokół drewnianej wieży – dzisiejszej Wieży Grodzkiej – i innych zabudowań warszawskiego grodu książąt mazowieckich. To jedyne tego rodzaju znalezisko na terenie Warszawy, efekt badań archeologicznych prowadzonych w latach 2004-2007 na dziedzińcu Pałacu pod Blachą. Bale wymagały specjalnych kąpieli konserwacyjnych, prowadzonych przez 8 lat w Muzeum w Biskupinie, dlatego na ekspozycję trafiły dopiero teraz.

Jest to właściwie wycięty przez archeologów fragment większej 22 metrowej konstrukcji. Ekspozycję uzupełniono o infografiki z wizualną rekonstrukcją XIV-wiecznej zabudowy grodu książąt mazowieckich i fotografiami z prac archeologicznych i konserwatorskich. W gablotach prezentowane są też liczne średniowieczne zabytki – przedmioty z metalu, ceramiki, szkła – które archeolodzy odkryli w sąsiedztwie wału.

- Wał nierozerwalnie łączy się z początkami Zamku, wówczas siedziby książąt Mazowieckich, jak i początkami samej Warszawy - podkreśla Agnieszka Bocheńska, kierownik sekcji archeologii Zamku Królewskiego. - Jest to przełomowe odkrycie - dodaje, bo wcześniej mnie mieliśmy śladów materialnych, mówiących o obronności Zamku. A  wał jest świadectwem, że jakiś system obronny istniał. Ze źródeł pisanych wiemy, że w 1369 roku rozpoczęto budowę ceglanych murów miejskich. Prawdopodobnie tę akcję podjęto, żeby zastąpić murowanym wałem wcześniejszy,  archaiczny już typ obwarowań.

Piwnica Studzienna o sklepieniu krzyżowym to jedno z najstarszych pomieszczeń Zamku. W ścianie południowej widać okazałe kamienie – posadowienie Wieży Wielkiej i otwór do średniowiecznej studni. W ścianie zachodniej  znajdują się kręcone Schodki  Kredensowe, prowadzące w górę przez wszystkie kondygnacje Zamku. Na poziomie piwnicy Studziennej są one autentyczne.