To w tej galerii znajdują się takie arcydzieła, jak „Bitwa pod Grunwaldem” Jana Matejki, „Śmierć Ellenai” Jacka Malczewskiego, „W altanie” Aleksandra Gierymskiego, „Dziwny ogród” Józefa Mehoffera, „Dirce chrześcijańska” Henryka Siemiradzkiego, „W oranżerii” Olgi Boznańskiej w otoczeniu wybitnych dzieł sztuki zachodnioeuropejskiej.

Od 6 września do 4 października stopniowo Galeria Sztuki XIX Wieku będzie wyłączane ze zwiedzania. W I etapie - część z dziełami Józefa Chełmońskiego, Jacka Malczewskiego, Józefa Mehoffera, Aleksandra Gierymskiego, Henryka Siemiradzkiego, Olgi Boznańskiej, Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Pankiewicza. Dłużej pozostanie dostępna dla publiczności część ekspozycji z dziełami m.in. Canaletta, Bacciarellego i Matejki. Po całkowitym zamknięciu w październiku Galerii Sztuki XIX Wieku, jej ponowne otwarcie nastąpi w grudniu b.r.

Rearanżacja nie zmieni głównych wątków narracyjnych i idei porównawczej prezentacji sztuki polskiej w kontekście europejskiej. Choć możemy spodziewać się także nowości. Powróci m.in. kolekcja pasteli Stanisława Wyspiańskiego, która będzie prezentowana rotacyjnie ze względów konserwatorskich, ale w ten sposób zobaczymy aż kilkadziesiąt znakomitych pasteli i prac graficznych artysty.

W przeorganizowanej sali modernizmu, czyli sztuki około 1900 roku. pojawią się nowe zestawienia malarstwa i rzeźby. Utworzony zostanie też odrębny gabinet twórczości Witolda Wojtkiewicza, jednego z najbardziej oryginalnych artystów Młodej Polski

A twórczość Jana Matejki zostanie skonfrontowana z dorobkiem jego utalentowanego ucznia, Maurycego Gottlieba.

Znacznie rozbudowany zostanie systemem komentarzy, co ułatwi publiczności odbiór dzieł. I ukaże się także nowy przewodnik po galerii w polskiej i angielskiej wersji językowej.