Z inicjatywy znakomitego lalkarza Krzysztofa Raua rektor stołecznej PWST Tadeusz Łomnicki powołał w 1975 roku w Białymstoku wydział lalkarski warszawskiej uczelni aktorskiej. Szybko stał się on kuźnią talentów artystów lalkarzy. Dzięki nim Białostocki Teatr Lalek utrzymywał wysoką pozycję, choć z czasem przybywało mu konkurencji. Wystarczy wymienić wędrowny Teatr 3/4 rodziny Rauów w Zuśnie, Wierszalin Piotra Tomaszuka w Supraślu oraz wypracowujący sobie coraz wyższą markę Teatr Lalki i Aktora w Łomży.

Łomżyńska scena powstała w 1987 roku z inicjatywy Henryka Gały. W ciągu niemal ćwierćwiecza zrealizowała 55 premier. Od 1994 roku kieruje nią Jarosław Antoniuk, absolwent teatrologii warszawskiej PWST, ceniony reżyser i sprawny menedżer. Na nową, większą siedzibę pozyskał dawny budynek straży pożarnej.

– Antoniuk potrafił usytuować teatr jakby w trzech epokach kultury – uważa prof. Henryk Izydor Rogacki, historyk teatru. – Nie gardzi pouczającą zabawą, odkrywa uroki uroczystej rozrywki, fascynuje się też roztrząsaniem podstawowych pytań szeroko pojętej humanistyki.

Łomżyński Teatr Lalki i Aktora sięga do najnowszych osiągnięć techniki lalkarskiej oraz uprawia z powodzeniem różne gatunki scenicznej wypowiedzi: baśń, balladę poetycką, komedię. Oprócz przedstawień odbywa się całoroczny cykl edukacji teatralnej pod hasłem „Poznajemy teatr" – skierowany do dzieci i młodzieży. Jego celem jest wychowanie przez sztukę, wykształcenie aktywnego stosunku do niej, uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz inspirowanie teatralnych form działalności w przedszkolach i szkołach.

Oferta programowa wzbogacona jest propozycjami dla dorosłych. Duże zainteresowanie wywołała swego czasu inscenizacja „Mewy" Czechowa.

Dyrektor Antoniuk z powodzeniem kontynuuje też ideę założyciela łomżyńskiej sceny Henryka Gały – Międzynarodowy Festiwal Teatru w Walizce. Co roku do Łomży przyjeżdżają miniteatry z Europy i świata (do tej pory odwiedziło ją 300 scen), a festiwal należy do liczących się w kraju.

Łomżyński teatr często bierze udział w przeglądach teatralnych, festiwalach i gościnnych występach. Wystawiał swoje sztuki w Europie, m.in. we Francji, Rosji, na Ukrainie, Białorusi i Litwie.

Na przełomie kwietnia i maja zespół został zaproszony z „Kominiarczykiem" w reżyserii Jarosława Antoniuka do Omska na Syberii.

Walizka – Lalki z całego świata

Autopromocja
Ranking Samorządów

Poznaj najlepsze samorządy w Polsce

WEŹ UDZIAŁ

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka to coroczna impreza łomżyńskiego Teatru Lalki i Aktora jest przeglądem i promocją małoobsadowych spektakli powstałych w teatrach w kraju i za granicą, konfrontacją nowatorskich osiągnięć artystycznych młodych twórców i prezentacją aktualnych dokonań polskiego i światowego teatru lalek w Polsce. Do tej pory w festiwalu wzięło udział ponad 300 teatrów z 40 krajów. W tym roku wśród 13 spektakli z kraju i zagranicy pojawią się m.in. „Bruno Schulz" z łódzkiego Pinokia, „Ja, Edith Piaf" z łódzkiej Manufaktury, „Beckett" z Paryża, „Old Story" z Pragi. Będą też teatry z Izraela, Berlina, Witebska, Belgradu.

—j.b-s

—Jan Bończa-Szabłowski