Biskup - obecnie senior - diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Stefan Regmunt został uznany winnym zaniedbań w sprawie wykorzystania seksualnego osób małoletnich przez dwóch kapłanów tej diecezji.

Taką decyzję podjęła Stolica Apostolska "działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i motu proprio Papieża Franciszka Vos estis lux mundi" - czytamy na stronie Konferencji Episkopatu Polski.

Watykan zakazał biskupowi uczestniczenia w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, udziału w gremiach Konferencji Episkopatu Polski. Biskup Regmunt otrzymał także "nakaz finansowego uczestnictwa – z prywatnych środków – w wydatkach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej związanych z przeciwdziałaniem wykorzystaniu seksualnemu małoletnich".

Podobne postępowanie, które objęło biskupa seniora diecezji kaliskiej Stanisława Napierałę, dotyczące  "sygnalizowanych zaniedban´ w sprawach naduz˙yc´ seksualnych popełnionych wobec oso´b małoletnich przez dwo´ch kapłano´w tej diecezji", wykazało, z˙e tylko w jednym z tych przypadko´w doszło do niezamierzonego zaniedbania.

Dlatego Stolica Apostolska "poleciła zasugerować" bp. Napierale nieuczestniczenie w publicznych celebracjach lub wydarzeniach oraz  "wpłacenie, według uznania – z prywatnych s´rodko´w – odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji S´wie?tego Jo´zefa.