Raport, który co roku publikowany jest przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. Witolda Zdaniewicza (ISKK) pokazuje między innymi statystyki dotyczące katolików uczęszczających regularnie na niedzielne msze święte oraz tych, którzy przyjmują eucharystię. Jak czytamy, „w coniedzielnej mszy świętej w 2002 roku uczestniczyło 29,5 proc. zobowiązanych do tego katolików, zaś 13,9 proc. przystępowało do komunii świętej”. Dla porównania, w roku 2021 było to kolejno 28,3 proc. oraz 12,9 proc. Dane wskazują więc, że odsetek osób uczęszczających do kościoła i pobierających eucharystię wzrósł. 

Warto pamiętać, że w 2021 roku obowiązywały surowsze obostrzenia związane z pandemią,  co bezpośrednio mogło wpłynąć na dane. W 2019 roku, który poprzedzał wybuch pandemii, odsetek katolików uczęszczających regularnie do kościoła wynosił 36,9 proc.16,7 proc. katolików pobierało zaś komunię świętą.

Czytaj więcej

Polska młodzież najbardziej wierząca w Europie

Za katolików uważa się nieco ponad 27 mln Polaków

Dane z raportu publikowanego przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. Witolda Zdaniewicza (ISKK) nie odnoszą się do całości społeczeństwa. Obliczane są one w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych, czyli katolików powyżej 7. roku życia, nie uwzględniając osób obłożnie chorych oraz osób starszych o ograniczonych możliwościach poruszania.

Według danych z przeprowadzonego w 2021 roku Narodowego Spisu Powszechnego za katolików uważa się nieco ponad 27 mln Polaków, czyli 71,3 proc. ogółu ludności. Pozostali są niewierzący, wyznają inną wiarę bądź odmówili odpowiedzi na pytanie. W poprzednim badaniu z 2011 roku jako katolicy zadeklarowało się 33 mln osób.