Ze stanu kapłańskiego wydaleni zostali Francisco Jose Cox Hauneeus i Marco Antonio Ordenes Fernandez. Pierwszy był emerytowanym arcybiskupem La Sereny i członkiem Instytutu Ojców Szensztackich. Drugi to emerytowany biskup Iquique. W obu przypadkach zastosowano artykuł 21 motu proprio ,,Sacramentorum sanctitatis tutela". Dotyczy on wydalenia ze stanu duchownego w konsekwencji oczywistych aktów wykorzystywania małoletnich. Wydalonym kapłanom nie przysługuje apelacja.

Skandal pedofilii w Chile jest jednym z największych problemów, jaki trapi tamtejszy Kościół. Wiosną w Watykanie odbył się nadzwyczajny szczyt, podczas którego papież wraz z chilijskimi biskupami omawiał sprawy dotyczące kryzysu w Kościele. We wrześniu Franciszek usunął ze stanu kapłańskiego Fernando Karadimę z archidiecezji w stolicy Chile - Santiago.

Watykan przekazał decyzję papieża w dniu jego spotkania z prezydentem Chile.