Jan Paweł II kanonizował dziewięcioro Polaków, Benedykt XVI – troje. Tymczasem – jak pokazuje sondaż TNS OBOP – niewielu Polaków potrafi wymienić ich nazwiska.

Najbardziej znani są: św. Faustyna Kowalska (16 proc. badanych) i o. Maksymilian Kolbe (15 proc.). Ale aż 69 proc. osób wcale nie pamięta nazwiska żadnego polskiego świętego kanonizowanego w ostatnich 20 kilku latach.

Wynikiem jest zaskoczony socjolog geografii religii prof. Antoni Jackowski z UJ: – Zawsze mi się wydawało, że średni poziom inteligencji jest w Polsce na tyle wysoki, iż te nazwiska zakodowały się w świadomości.

OBOP zastrzega, że wynik badania nie oznacza, że respondenci w ogóle nie słyszeli o nowych świętych. Tylko że nie pamiętali ich w chwili, gdy udzielali spontanicznej odpowiedzi. – To wynika z braków w pracy duszpasterskiej – ocenia ks. prof. Witold Zdaniewicz, szef pallotyńskiego Instytutu Statystyki Kościoła katolickiego. – Informację o kanonizowanym podadzą gazety, proboszcz wywiesi ją w gablocie, ale nowi święci nie są tematem katechez. Ludzie nie mają więc sposobności, by ich zapamiętać.

Wyjątkami są właśnie Faustyna Kowalska i Maksymilian Kolbe. – Miłosierdzie Boże, które głosiła św. Faustyna, i męczeństwo o. Kolbego są tematami działań duszpasterskich – wyjaśnia ks. Zdaniewicz.

Z sondażu wynika, że o znajomości nowych polskich świętych w większym stopniu decydują wykształcenie i miejsce zamieszkania niż wiek i religijność. Spośród osób wierzących i regularnie praktykujących 63 proc. nie wymieniło spontanicznie żadnego nowego świętego, a spośród deklarujących się jako wierzący niepraktykujący – 81 proc. Tymczasem wśród niewierzących ten odsetek wyniósł mniej, bo 66 proc. Socjologowie tłumaczą, że to prawdopodobnie lepiej wykształcona grupa osób.

Dla wielu z tych, którzy o nowych świętych słyszeli, są oni przykładem do naśladowania. Najczęściej badani czerpią zachętę do tego, by być lepszym człowiekiem, z życia o. Kolbego (38 proc.), s. Faustyny (30 proc.), a także czekającego na beatyfikację Jana Pawła II (14 proc.).

Aż 80 proc. Polaków wie, że wkrótce ma być on wyniesiony na ołtarze. Świadomość zbliżającej się beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki ma 30 proc. badanych. – Te wyniki są odzwierciedleniem oczekiwań społecznych. I dużej roli mediów świeckich, które informują o procesach beatyfikacyjnych tych osób – uważa prof. Jackowski.