Ewa K Czaczkowska

Ewa Czaczkowska. Potrzeba nam polskiego Franciszka

Kto odbuduje nasz Kościół w Polsce? – to pytanie towarzyszy mi od kilku dni nieustannie. Trzęsienie ziemi dopiero się zaczęło. Trzech biskupów odwołanych i ukaranych, a sprawy kilku kolejnych w toku, zapewne w większości przypadków zakończą się tym samym. Można powiedzieć: nareszcie. Po niemal 20 latach różnych dokumentów Watykanu i polskiego Episkopatu (sic!), dekretów w sprawie walki z pedofilią – przez część naszych pasterzy latami ignorowanych – skuteczny w Polsce okazał się dopiero dekret papieża Franciszka z 2019 r. Nakazywał on wszczynanie postępowania wobec każdego duchownego oskarżonego o pedofilię czy jej tuszowanie w sprawach wnoszonych przez świeckich oraz duchownych. Jakoś mnie nie dziwi, że te sprawy łączą się z innymi, a kara dla kard. Gulbinowicza to po części konsekwencja niedokończonej w Kościele lustracji.

Prymas Wyszyński. Wiara, nadzieja, miłość

W maryjności prymasa Stefana Wyszyńskiego było również miejsce na uczuciowość, jak w każdej relacji z matką, ale nie ona w niej dominowała.

Alicja Lenczewska. Szczecińska mistyczka rozmawia z Bogiem

Od piątku 8 marca 1985 roku, ?gdy – jak pisała Alicja Lenczewska – Pan po raz pierwszy dotknął ją swoją bliskością i to całkowicie zmieniło jej życie, już nic nie było takie jak wcześniej

O. Kureethadam, współpracownik Franciszka: Wszyscy potrzebujemy nawrócenia ekologicznego

Ci, którzy twierdzą, że głównym problemem dla środowiska na naszym globie jest zbyt duży przyrost naturalny, nie mają racji. Najważniejsza jest zmiana wzorów konsumpcji - mówi O. prof. Joshtroom Isaac Kureethadam, koordynator sekcji Ekologia i Stworzenie w watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

Ewa Czaczkowska: Ocenzurowana homilia prymasa Stefana Wyszyńskiego

Kardynał Stefan Wyszyński w kwietniu 1968 roku, w okresie ostrej antysemickiej kampanii w Polsce, mówił o obowiązku miłości wszystkich – bez względu na mowę, język i rasę, oraz przestrzegał przed rasizmem. To kazanie nie jest znane, zostało ocenzurowane.

Cierpiał na oczach świata

Ostatnie lata życia Jana Pawła II naznaczone były ogromnym cierpieniem, lecz - jak wielokrotnie zapowiadał - spełnił swoją misję do końca. W ten sposób głosił jedno ze swoich najważniejszych kazań: o sensie ludzkiego cierpienia, które On zjednoczył z cierpieniem Chrystusa, o wartości ludzkiego życia na każdym jego etapie.

Kard. Stanisław Dziwisz na temat ŚDM i papieża Franciszka

To jest cud, nie mówię sukces, ale cud, że tylu uczestnikom Światowych Dni Młodzieży, a było wszystkich 2,5 miliona osób, nic się nie stało. Za tym kryje się Opatrzność Boża i wstawiennictwo świętego papieża Jana Pawła II - mówi kardynał Stanisław Dziwisz.

Czaczkowska: Wojtyła broni Faustyny

Były dwa główne powody wydania przez Święte Oficjum dekretu zakazującego nowego kultu. Na pierwszy złożyło się między innymi rozpowszechnianie wyrwanych z kontekstu albo niedokładnych fragmentów „Dzienniczka" siostry Faustyny, drugim zaś było – co może dziś szokować – stanowisko większości polskich hierarchów.

Ewa Czaczkowska: Papież gotowy do reformy

Jeszcze przed synodem kardynał Kasper i inni biskupi niemieccy wzywali do tego, by wszystkie osoby żyjące w związkach niesakramentalnych objąć możliwością przystępowania do sakramentu eucharystii.