Działający przy UOKiK Europejskie Centrum Konsumenckie otrzymało w 2020 r. aż 168 zapytań dotyczących problemów konsumenckich z pewnym portalem randkowym, mającym siedzibę poza granicami Polski. Najczęściej konsumenci zgłaszali trudności z odstąpieniem od umowy w ciągu 14 dni oraz automatycznym przedłużeniem członkostwa.

Opłaty po rezygnacji muszą być adekwatne

ECK przypomina, że zawierając z portalem randkowym umowę przez internet, konsument może się z niej wycofać w ciągu 14 dni. Prawo takie przysługuje również w przypadku zakupu usług. Chyba że przed upłynięciem tego terminu konsument rozpoczął korzystanie z usługi. Wówczas, w przypadku rezygnacji, przedsiębiorca może potrącić opłatę za czas, w którym korzystaliśmy z usługi.

Co jeżeli ta opłata nie będzie proporcjonalna do ceny? Na to pytanie odpowiedział niedawno Trybunał Sprawiedliwości UE (sprawa C 641/19).

TSUE rozpatrywał przypadek niemieckiego konsumenta, który wykupił roczne członkostwo premium na austriackim portalu randkowym. Zapłacił za nie 523,95 euro. Po czterech dniach konsument zdecydował się zrezygnować z subskrypcji i poprosił portal o zwrot wpłaconych pieniędzy. Wówczas został obciążony opłatą aż 392,96 euro za cztery dni korzystania z platformy randkowej.

Konsument nie zgodził się z takim rozliczeniem i złożył pozew do sądu żądając zwrotu pełnej kwoty. Niemiecki sędzia skierował sprawę do TSUE.

Trybunał w Luksemburgu wyjaśnił, że gdy konsument korzysta z usługi w okresie odstąpienia od umowy, dostawca może za to pobierać opłatę. Opłata za świadczone usługi musi być jednak rozsądna i proporcjonalna w stosunku do opłaconego członkostwa. Przy obliczaniu opłat należy wziąć pod uwagę czas trwania umowy oraz liczbę dni, przez które konsument korzystał z usługi. Sąd stwierdził, że koszty pobierane przez portal randkowy były nieproporcjonalne do kosztów, jakie konsument zapłaciłby za roczne członkostwo.

Co robić, gdy nie chcesz już randkować

Portale randkowe często stosują automatyczne przedłużenia umowy (najczęściej o ten sam lub dłuższy czas). Zwykle informują klientów o tym zabiegu w kilku miejscach: w regulaminie, przy podawaniu danych karty płatniczej i w potwierdzeniu zamówienia.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Jeżeli nie chcemy, aby umowa automatycznie uległa przedłużeniu, należy wysłać pisemne wypowiedzenie. Europejskie Centrum Konsumenckie przygotowało jego wzór w języku polskim i angielskim. W regulaminie serwisu znajduje się informacja, z jakim wyprzedzeniem należy wypowiedzenie złożyć, lecz najczęściej jest to 14 dni przed zakończeniem trwania obecnej umowy.

W przypadku braku rezygnacji, z karty płatniczej użytkownika zostanie pobrana opłata członkowska za kolejne miesiące. Jeżeli pierwsze członkostwo opłaciliśmy przelewem bankowym lub na karcie nie posiadamy środków, portal wysyła mailowe powiadomienie o obowiązku uregulowania płatności. Brak wpłaty skutkuje przekazaniem zadłużenia firmie windykacyjnej. Wówczas kwoty do zapłaty są znacznie wyższe – mogą wynosić nawet 600 zł.

ECK podkreśla, że przed zawarciem umowy z portalem randkowym, trzeba zapoznać się z regulaminem.

-  Upewnij się, na jaki okres zostanie przedłużona kolejna umowa oraz, jaki będzie jej koszt. Jeżeli nie chcesz, aby umowa została przedłużona automatycznie, ustaw sobie przypomnienie, aby zrezygnować z niej wyznaczanym przez portal czasie - radzi ECK.

Warto też zdawać sobie sprawę, że usunięcie profilu nie oznacza złożenia rezygnacji z automatycznego przedłużenia umowy.