TSUE w polskiej sprawie: wadliwy silnik zwalnia z odszkodowania za opóźniony lot

Ukryta wada konstrukcyjna silnika może zwolnić przewoźnika z odpowiedzialności za opóźniony lot - tak orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwiości UE odpowiadając na pytania prejudycjalne Sądu Okręgowego w Warszawie.

Publikacja: 13.06.2024 12:01

TSUE w polskiej sprawie: wadliwy silnik zwalnia z odszkodowania za opóźniony lot

Foto: Adobe Stock

Sprawa dotyczy opóźnienia lotu z Krakowa do Chicago w lipcu 2018 r. Cztery dni przed lotem, tj. 28 czerwca 2018 r., w samolocie  ujawniono wadę konstrukcyjną silnika. Producent silników informował przewoźników lotniczych o ryzyku jej wystąpienia już w kwietniu 2018 r., nakładając szereg ograniczeń na korzystanie z samolotów. Po wykryciu wady konieczna była naprawa silnika. Pasażerowie wylecieli samolotem zastępczym, ale z ponadtrzygodzinnym opóźnieniem. I za to żądali rekompensaty.

Takie odszkodowanie przewidują przepisy rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

Czytaj więcej

Sąd: ryzyko usterki w samolocie nie obciąża pasażerów

Ukryta wada to nadzwyczajna okoliczność 

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznawał spór w wyniku apelacji strony powodowej.  Nie miał pewności, czy w świetle uniinych przepisów wykrycie wady konstrukcyjnej silnika, o której producent uprzednio informował, można uznać za nadzwyczajną okoliczność, zwalniającą przewoźnika z obowiązku zapłaty odszkodowania. Wyjaśnienia wymaga również, jakie racjonalne środki zapobiegawcze przewoźnik powinien podjąć w związku z wykryciem takiej wady — czy można od niego wymagać utrzymania w gotowości zastępczej floty statków powietrznych z załogą?

W dzisiejszym wyroku Trybunał przypomniał, że nadzwyczajnymi okolicznościami w rozumieniu rozporządzenia nr 261/2004 są zdarzenia, które z uwagi na swój charakter lub źródło nie wpisują się w ramy normalnej działalności przewoźnika lotniczego i pozostają poza zakresem jego skutecznej kontroli.

- Ujawnienie przez producenta ukrytej wady konstrukcyjnej obecnej we wszystkich silnikach danego typu, nie wpisuje się w ramy normalnego wykonywania działalności przewoźnika lotniczego. Taka ukryta wada pozostaje także poza jego kontrolą, co odróżnia ją od usterki technicznej lub awarii wykrywanej i naprawianej w ramach obowiązku zapewnienia obsługi technicznej i właściwego funkcjonowania samolotu — uznał TSUE.

Czytaj więcej

Odszkodowanie za opóźniony lot: Nie każda nagła usterka zwolni przewoźnika z zapłaty

Nie zawsze trzeba mieć flotę samolotów zastępczych

Jeśli zaś chodzi o środki, które przewoźnik powinien podjąć, aby uniknąć wystąpienia i skutków nadzwyczajnych okoliczności, Trybunał wyjaśnił, że należy je rozumieć w sposób elastyczny i zindywidualizowany w każdej konkretnej sytuacji. Ocena ta należy do sądu krajowego.

- Niemniej omawiane rozporządzenie nie zobowiązuje, w sposób ogólny i niezróżnicowany, do utrzymywania w gotowości zastępczej floty samolotów wraz załogami. W sytuacji takiej, jak ta w postępowaniu przed warszawskim sądem, należy wziąć pod uwagę wszystkie środki wdrożone przez przewoźnika w związku z wadą silnika – zarówno te podjęte na wypadek wystąpienia takiej nadzwyczajnej okoliczności, jak i te późniejsze, wdrożone po jej wystąpieniu — wskazał Trybunał UE.

Zaznaczył, że przy ocenie, czy utrzymywanie w gotowości zastępczej floty samolotów było w danym momencie technicznie i ekonomicznie wykonalne, sąd krajowy powinien brać pod uwagę możliwości  finansowe, materialne i ludzkie przewoźnika.  

sygn. akt C-411/23

Sprawa dotyczy opóźnienia lotu z Krakowa do Chicago w lipcu 2018 r. Cztery dni przed lotem, tj. 28 czerwca 2018 r., w samolocie  ujawniono wadę konstrukcyjną silnika. Producent silników informował przewoźników lotniczych o ryzyku jej wystąpienia już w kwietniu 2018 r., nakładając szereg ograniczeń na korzystanie z samolotów. Po wykryciu wady konieczna była naprawa silnika. Pasażerowie wylecieli samolotem zastępczym, ale z ponadtrzygodzinnym opóźnieniem. I za to żądali rekompensaty.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?