Nieudany wyjazd na święta. Turyści mają prawo do reklamacji

Jeżeli stok narciarski leżał dalej niż opisano w katalogu, hotelowy pokój nie miał widoku na góry, kolacja wigilijna okazała się jedynie skromnym poczęstunkiem, a balu sylwestrowego w ogóle nie było, można domagać się zwrotu części ceny imprezy

Publikacja: 22.12.2023 18:24

Nieudany wyjazd na święta. Turyści mają prawo do reklamacji

Foto: Adobe Stock

Niezadowolony z wyjazdu świątecznego turysta nie może biernie godzić się na niedogodności. Jeśli w trakcie imprezy stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy, powinien od razu zawiadomić o tym organizatora. Informacje o sposobie zgłaszania nieprawidłowości i procedurach rozpatrywania skarg powinny znaleźć się w umowie. Dlatego warto zabrać ją ze sobą na wyjazd. Lepiej też spakować katalog, w którym przedstawiono ofertę. Wówczas klient nie będzie miał wątpliwości, za co zapłacił.

Podróżny ma obowiązek bezzwłocznego poinformowania organizatora o każdej stwierdzonej niezgodności z umową, i to już w trakcie usługi turystycznej. Niedopełnienie tego obowiązku może być brane pod uwagę przy ustalaniu obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę.

Obowiązkiem biura podróży jest usunięcie niezgodności (np. zmiana hotelu na położony bliżej stoku lub na obiekt o wyższej kategorii) w rozsądnym terminie – czyli adekwatnym do realnej możliwości załatwienia sprawy. Termin wyznacza podróżny. Jeśli biuro podróży nie zareaguje w tym czasie, turysta może sam usunąć niezgodności z umową i wystąpić do organizatora o zwrot poniesionych wydatków. Jeśli turysta zgłaszał uwagi podczas wyjazdu, może domagać się odszkodowania także po powrocie z wycieczki. Roszczenia turystów przedawniają się dopiero po trzech latach. Zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych podróżnemu przysługuje obniżka ceny za cały okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność usług z umową, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem podróżnego.

Czytaj więcej

Pożary i zamieszki to dobry powód do rezygnacji z wakacyjnego wyjazdu

Niezadowolony ze świątecznego wyjazdu turysta ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności z umową. Organizator wypłaca je niezwłocznie, chyba że udowodni, że winę ponosi sam podróżny lub osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć. Odszkodowanie nie należy się także, gdy niezgodność z umową została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami, np. katastrofą związaną z warunkami atmosferycznymi czy konfliktem zbrojnym.

W reklamacji trzeba dokładnie opisać niedogodności. Należy dołączyć też jak najwięcej dowodów na poparcie swych zarzutów. Mogą nimi być oświadczenia innych osób, zdjęcia i kopie rachunków (np. za dojazd do stoku, saunę, basen i inne usługi, które miały być zawarte w cenie imprezy). Turysta powinien też podać, jakiej kwoty się domaga.

Niezadowolony z wyjazdu świątecznego turysta nie może biernie godzić się na niedogodności. Jeśli w trakcie imprezy stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy, powinien od razu zawiadomić o tym organizatora. Informacje o sposobie zgłaszania nieprawidłowości i procedurach rozpatrywania skarg powinny znaleźć się w umowie. Dlatego warto zabrać ją ze sobą na wyjazd. Lepiej też spakować katalog, w którym przedstawiono ofertę. Wówczas klient nie będzie miał wątpliwości, za co zapłacił.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Spadki i darowizny
Poświadczenie nabycia spadku u notariusza: koszty i zalety
Prawo w Firmie
Trudny państwowy egzamin zakończony. Zdało tylko 6 osób
Podatki
Składka zdrowotna na ryczałcie bez ograniczeń. Rząd zdradza szczegóły
Ustrój i kompetencje
Kiedy można wyłączyć grunty z produkcji rolnej
Sądy i trybunały
Reforma TK w Sejmie. Możliwe zmiany w planie Bodnara