Rzecznik TSUE przeciw ekstra odwołaniom kredytobiorców

Nie widzę konieczności wprowadzenia dodatkowej ochrony konsumentów w postaci wznowienia postępowania, stwierdził w czwartkowej opinii Rzecznik Generalny TSUE Nicholas Emiliou. Opinia Rzecznika nie wiąże składu orzekającego TSUE ale zwykle jest uwzględniana.

Publikacja: 14.09.2023 12:15

Rzecznik TSUE przeciw ekstra odwołaniom kredytobiorców

Foto: Adobe Stock

Rzecznik wypowiadał się na temat pytania Sądu Okręgowego Warszawa-Praga czy orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE o wykładni prawa Unii stanowi podstawę wznowienia postępowania cywilnego zakończonego prawomocnym orzeczeniem, jeżeli przepis prawa krajowego, jak art. 4011 polskiego Kpc dopuszcza wznowienie postępowania w przypadku wydania prawomocnego orzeczenia na podstawie przepisu, który został uznany wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego za niezgodny z konstytucją lub aktem prawnym wyższego rzędu?

Czytaj więcej

Czy kolejność roszczeń zależy od frankowicza

Po drugie czy zasada wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem Unii wymaga dokonania rozszerzającej interpretacji tego przepisu prawa krajowego w taki sposób, aby objąć określoną w nim podstawą wznowienia postępowania prawomocny wyrok zaoczny, w którym sąd zaniechał zbadania umowy łączącej konsumenta z pożyczkodawcą pod kątem nieuczciwych warunków umownych, ograniczając się jedynie do zbadania formalnej ważności weksla?

Kwestia ta wynikła w sprawie FY, konsumentki, która zaciągnęła w Profi Credit Polska pożyczkę 4000 zł, na 48 rat, której spłatę zabezpieczyła wekslem. Na podstawie tego weksla Sąd Rejonowy zasądził od FY 8.1 tys. zł z odsetkami umownymi, bez wezwania jej do przedłożenia umowy pożyczki, czyli badania ewentualnej abuzywności umowy. Kobieta nie zaskarżyła tego orzeczenia a później dopiero wystąpiła o wznowienie postępowanie, które jest trybem nadzwyczajnym i dość sformalizowanym.

W sprawie istotny pogląd przedstawił Rzecznik Finansowy, w którego ocenie, kiedy sąd wydał wyrok zaoczny, którego konsument nie zaskarżył, podstawę wznowienia postępowania, ze względu na niedopełnienie przez sąd obowiązku badania z urzędu klauzul abuzywnych w postępowaniu w sprawach konsumenckich, winien stanowić art. 4011 k.p.c., który dopuszcza je w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, który uchyla za przepis będący podstawa wydania wyroku. Rola TK jest bowiem w tych kwestiach podobna do roli TSUE - twierdził RF.

Rzecznik Generalny TSUE nie z dopatrzył się takiej potrzeby wskazując, że stosowny i skuteczny charakter ochrony proceduralnej przyznawanej konsumentom należy oceniać w świetle dostępnych już środków zaskarżenia, a jak wskazano także w uzasadnieniu pytania prejudycjalnego uchybienie sądu krajowego omawiane w tej sprawie stanowi podstawę innego nadzwyczajnego środka zaskarżenia, a mianowicie skargi nadzwyczajnej. Sąd pytający wskazał wprawdzie, że środek ten jest dostępny tylko dla RPO i Prokuratora Generalnego, co skutkuje ograniczeniem liczby spraw poddanych kontroli w tym trybie, nie ie zmienia to jednak faktu - wskazuje Rzecznik TSUE, że środek ten pozostaje częścią ogólnego polskiego (krajowego) kontekstu proceduralnego. W konsekwencji wskazał Rzecznik, z art. 6 ust. dyrektywy konsumenckiej nie wynika wymóg zapewnienia konsumentowi dostępu do wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem wydanym bez badania ewentualnego nieuczciwego charakteru warunków umowy konsumenckiej.

Rzecznik wypowiadał się na temat pytania Sądu Okręgowego Warszawa-Praga czy orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE o wykładni prawa Unii stanowi podstawę wznowienia postępowania cywilnego zakończonego prawomocnym orzeczeniem, jeżeli przepis prawa krajowego, jak art. 4011 polskiego Kpc dopuszcza wznowienie postępowania w przypadku wydania prawomocnego orzeczenia na podstawie przepisu, który został uznany wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego za niezgodny z konstytucją lub aktem prawnym wyższego rzędu?

Po drugie czy zasada wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem Unii wymaga dokonania rozszerzającej interpretacji tego przepisu prawa krajowego w taki sposób, aby objąć określoną w nim podstawą wznowienia postępowania prawomocny wyrok zaoczny, w którym sąd zaniechał zbadania umowy łączącej konsumenta z pożyczkodawcą pod kątem nieuczciwych warunków umownych, ograniczając się jedynie do zbadania formalnej ważności weksla?

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?