W przypadku, gdy do pokrycia są koszty utrzymania, wyżywienia czy leczenia siebie oraz bliskich, sztuka i rozrywka musi zejść na drugi plan. Nie jest to w żaden sposób zaskakujący wniosek, a codzienność wielu rodzin. 

Drożeją bilety do kin, teatrów, filharmonii czy muzeuów. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, ponieważ te instytucje również mierzą się z rosnącymi kosztami działalności. Ale to niestety nie zachęca do wizyt w tych miejscach. Próbę poprawy sytuacji zarówno instytucji sztuki jak i portfeli odbiorców szeroko pojętej kultury podejmuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Minister Piotr Gliński zaapelował oraz zarekomendował do dyrekcji muzeów nadzorowanych przez MKiDN pilne przywrócenie ubiegłorocznych cen wejściówek. Podstawą prośby ministra ma być fakt iż wszystkie prowadzone lub współprowadzone przez resort placówki otrzymały w tym roku zwiększone dotacje, co w pewnym stopniu miałoby zrekompensować muzeom ewentualnie wprowadzone obniżki. 

Dodatkowo zadaniem resortu jest zwiększenie dostępności oferty wszystkich miejsc dla obywateli - tym samym większe zainteresowanie oraz frekwencja odwiedzających może przełożyć się na lepszą sytuację instytucji.