Bezpieczniej na rynku kapitałowym

Klienci instytucji finansowych zyskają dodatkową ochronę, a banki – nowe zwolnienie podatkowe dla instrumentów finansowych.

Publikacja: 13.06.2023 07:41

Bezpieczniej na rynku kapitałowym

Foto: Adobe Stock

W Sejmie czeka na rozpatrzenie rządowy projekt ustawy, która ma usprawnić działalność rynku finansowego. Nowe przepisy mają przeciwdziałać nadużyciom na tym rynku, a także zapewnić większe bezpieczeństwo osobom inwestującym w różne nowoczesne instrumenty finansowe.

Instytucjom finansowym zostanie ograniczona możliwość oferowania obligacji korporacyjnych wśród klientów detalicznych poza rynkiem regulowanym, alternatywnym systemem obrotu oraz platformami finansowania społecznościowego.

Projekt określa minimalną wartość nominalną takich obligacji jako 40 tys. euro lub równowartość tej kwoty wyrażoną w złotych. Sprzedaż obligacji klientom detalicznym miałaby następować wyłącznie za pośrednictwem firm inwestycyjnych. Z kolei alternatywne spółki inwestycyjne nie będą mogły zaciągać pożyczek od osób fizycznych.

Czytaj więcej

Na co przedsiębiorcy mogą liczyć w ofercie banków

W projekcie są też proponowane nowe uprawnienia dla Komisji Nadzoru Finansowego. Będzie ona mogła zażądać szybkiej blokady rachunku w instytucji finansowej w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa związanego z wykorzystaniem informacji poufnej. Komisja nie będzie miała przy tym obowiązku zachowania tajemnicy informacji niezbędnych do podejmowania działań przeciw zagrożeniom dla bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

W projekcie zawarto także zmiany dotyczące podatków. W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano zwolnienie dotyczące sprzedaży do banków państwowych prowadzących działalność maklerską praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi. Takie samo zwolnienie ma obowiązywać, gdy banki państwowe będą pośrednikami w takich transakcjach. Podobnie będzie, gdy takie banki przeprowadzą te transakcje poza obrotem zorganizowanym, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te banki w obrocie zorganizowanym.

Rząd uzasadnia tę zmianę potrzebą zrównania obowiązków podatkowych banków państwowych prowadzących działalność maklerską względem firm inwestycyjnych i ich klientów.

Zmiana ma zapewnić równe traktowanie podatników, a także wyeliminować wątpliwości interpretacyjne.

Zmiany mają nastąpić także w ustawie o CIT co do traktowania sprzedaży przez banki wierzytelności na rzecz funduszy. Tu jednak nie pojawia się nowe zwolnienie, ale dostosowanie pojęciowe do standardów prawa Unii Europejskiej dotyczącycvh sekurytyzacji. Pojęcie „fundusz sekurytyzacyjny” zostanie zastąpione „funduszem wierzy- telności”.

Większość regulacji z nowej ustawy miałaby wejść w życie już w 30 dni po jej opublikowaniu. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy rozpocznie się proces legislacyjny w Sejmie. Projektu tego nie ma w porządku obrad posiedzenia izby, które zaczyna się 13 czerwca.

Etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem w Sejmie

W Sejmie czeka na rozpatrzenie rządowy projekt ustawy, która ma usprawnić działalność rynku finansowego. Nowe przepisy mają przeciwdziałać nadużyciom na tym rynku, a także zapewnić większe bezpieczeństwo osobom inwestującym w różne nowoczesne instrumenty finansowe.

Instytucjom finansowym zostanie ograniczona możliwość oferowania obligacji korporacyjnych wśród klientów detalicznych poza rynkiem regulowanym, alternatywnym systemem obrotu oraz platformami finansowania społecznościowego.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy