Nowe przepisy zakładają m. in. obniżenie kosztów dla kredytobiorców konsumenckich czy nadzór KNF nad instytucjami pożyczkowymi.

Ustawa przewiduje, że dający pożyczkę ma wyraźnie informować pożyczkobiorcę przed zawarciem umowy o łącznej wysokości pozaodsetkowych kosztów oraz odsetek, a w przypadku spłaty pożyczki przed terminem poniesione koszty ulegają obniżeniu stosownie do skrócenia. Zabezpieczenie zwrotu pożyczki należy określić już w umowie, a suma zabezpieczenia nie może być wyższa od pożyczki powiększonej o odsetki oraz pozaodsetkowe koszty.

Ustawę, autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości, wspierał rzecznik finansowy, widząc w niej element cywilizowania tego segmentu rynku finansowego, z kolei krytycznie ocenił go m.in. Związek Banków Polskich.

Czytaj więcej

Antylichwiarska ustawa Ministerstwa Sprawiedliwości trafi do prezydenta

Czytaj więcej

Ustawa antylichwiarska na finiszu w Sejmie. Co budzi największe emocje