W przypadku spóźnienia (o co najmniej trzy godziny) lub anulowania lotu podróżny ma prawo do odszkodowania od 250 do 600 euro. W te wakacje problem ten dotyczył na polskich lotniskach aż 456 lotów i ponad 41 tys. pasażerów. Łączna kwota należnych odszkodowań sięga niemal 54 mln zł.

Latem zeszłego roku kwota ta wyniosła ok. 32 mln zł. Problematycznych lotów było 342, a liczba pokrzywdzonych podróżnych wynosiła 26,8 tys. Zaś w wakacje 2015 r. opóźnionych lub odwołanych połączeń było tylko 176, poszkodowanych pasażerów – 14 400, a łączna kwota odszkodowań sięgnęła 18,3 mln zł.

– Na przestrzeni dwóch lat liczba pasażerów uprawnionych do odszkodowań oraz łączna wartość rekompensat wzrosły blisko trzykrotnie – mówi Natalia Gębska z AirHelp. – Linie lotnicze otwierają nowe połączenia, dynamicznie rośnie liczba podróżnych na regionalnych lotniskach. Wzrost liczby połączeń i pasażerów przekłada się na rosnącą liczbę zakłóceń w podróży – dodaje.

Szczególne przypadki

Z danych zebranych przez firmę AirHelp wynika też, że tylko 1 proc. podróżnych ma świadomość swoich praw i wnioskuje o odszkodowanie. Z kolei do Komisji Ochrony Praw Pasażerów od czerwca do sierpnia br. wpłynęło 213 skarg na odwołanie lotu i aż 1232 na jego opóźnienie.

Przewoźnik nie musi płacić odszkodowania, gdy spóźnienie lub anulowanie lotu wynika nie z jego winy, lecz z „nadzwyczajnych okoliczności", takich jak strajki na lotnisku, destabilizacja polityczna w kraju, nadzwyczajne warunki pogodowe (np. huragan Irma w USA) i zagrożenie dla bezpieczeństwa, wynikające np. z nieoczekiwanych wad technicznych.

– Często linie lotnicze powołują się na ten ostatni przypadek, aby uniknąć odszkodowań za usterki techniczne, które są wynikiem ich zaniedbań – wskazuje Joanna Sołtan z Europejskiego Centrum Konsumenckiego. – Ocena każdego przypadku należy do odpowiedniego urzędu lotnictwa cywilnego – dodaje.

Spośród 112 skarg, które od 25 czerwca wpłynęły do ECK Polska, ok. 30 proc. dotyczyło lotów odwołanych z powodu nadzwyczajnych okoliczności. Siła wyższa nie zwalnia jednak przewoźnika z obowiązku opieki nad podróżnym.

Prawa pasażera

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e-sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Obejmuje ona zapewnienie dostępu do poczty elektronicznej i dwóch rozmów telefonicznych, posiłków i napojów w ilości adekwatnej do czasu oczekiwania, a w przypadku dłuższych opóźnień – także do noclegu i transportu miedzy lotniskiem a hotelem. Podróżnego należy niezwłocznie powiadomić o przyczynach opóźnienia i przysługujących mu uprawnieniach.

Gdy spóźnienie przekroczy pięć godzin lub lot zostanie odwołany, pasażerowi trzeba zaproponować inne połączenie z punktem docelowym na podobnych warunkach w najbliższym możliwym terminie. Jeśli zaś pasażer zrezygnuje z podróży, przysługuje mu prawo do zwrotu ceny biletu – i to nawet jeśli część podróży odbył, ale jej kontynuowanie jest bezcelowe. Musi być wtedy dowieziony do miejsca, z którego wyleciał.

– Pasażerowie jednak często nie godzą się na to, gdyż na połączenia zastępcze trzeba czekać nieraz kilka dni – mówi Joanna Sołtan. – Dlatego często na własną rękę wykupują bilety na wcześniejsze loty. W takim wypadku mogą ubiegać się o zwrot różnicy w kosztach przelotu – dodaje.

12,5 proc. wzrosła liczba pasażerów lotów w Polsce w 2016 r.

285 euro średnio wynosiło odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot w 2016 r. – podaje firma AirHelp