Parlament Europejski przyjął w czwartek rezolucję w sprawie praw osób podróżujących drogą lotniczą. Europosłowie przedstawili postulaty pod adresem Komisji Europejskiej, która obecnie zajmuje się analizą obowiązujących przepisów dotyczących praw pasażerów linii lotniczych. Chodzi o poprawę ich sytuacji, w szczególności w razie dużych opóźnień lub odwołania lotu. Taka potrzeba ujawniła się wskutek kryzysu spowodowanego pyłem wulkanicznym w 2010 r.

Informacje o prawach pasażerów powinny być dostępne w języku użytym podczas rezerwacji biletu.

Podróżni mają mieć możliwość bezpłatnej korekty danych podanych w rezerwacjach oraz wycofania się z rezerwacji internetowej w ciągu dwóch godzin od jej dokonania.

Parlament proponuje, aby każdy pasażer miał prawo złożenia na lotnisku lub na pokładzie samolotu pisemnej skargi, a także wniesienia jej drogą elektroniczną. Aby ułatwić składanie skarg, należy stworzyć standardowy formularz dostępny we wszystkich językach UE. Skargi mają być rozpatrywane w terminie dwóch miesięcy.

Parlament chce też, by Komisja wyjaśniła pojęcie „nadzwyczajnych okoliczności" oraz definicję „odwołania lotu" w celu wyeliminowania istniejących możliwości podważenia zasad przyznawania odszkodowania. Komisja powinna również stworzyć czarną listę niesprawiedliwych praktyk stosowanych przez linie lotnicze oraz zapewnić skuteczne środki ochrony pasażerów przed nieuczciwymi warunkami umownymi.

– Obecnie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi przed Euro 2012 badania wzorców umów stosowanych przez krajowych przewoźników lotniczych – informuje Agnieszka Majchrzak z biura prasowego UOKiK. – Przyglądamy się również regulaminom stosowanym przez te podmioty – dodaje.

Wyników jeszcze nie ma. We wcześniejszych badaniach, dotyczących również linii z innych krajów, UOKiK kwestionował nieprawidłowości w naliczaniu opłat czy załatwianiu reklamacji zgubionego bagażu, a także zmianach godzin lotu.

Parlament proponuje też dalsze zwiększenie praw pasażerów niepełnosprawnych oraz dzieci.

Podkreśla przy tym, że niemowlęta i małe dzieci powinny być traktowane jako osoby o ograniczonej możliwości poruszania się.

Autopromocja
30 listopada, godz. 12.00

Kto zdobędzie Zielone Orły "Rzeczpospolitej"?

Sprawdź szczegóły

Dzisiaj linie lotnicze często odmawiają przyjęcia na pokład osoby niepełnosprawnej, gdy podróżuje ona bez opieki. To, co do zasady, ma się zmienić. Powinny mieć one prawo do samodzielnej podróży. Potrzebującym tego osobom należałoby w trakcie podróży zapewnić nieodpłatnie aparat do tlenoterapii.

Niedopuszczalne jest natomiast – dzisiaj będące na porządku dziennym – podpisywanie przed wejściem na pokład oświadczenia zwalniającego przewoźnika z odpowiedzialności za ewentualne szkody w specjalistycznym sprzęcie.

Parlament chce również, by na terenie lotniska pasażer mógł korzystać z własnego wózka inwalidzkiego i dostawał go od razu po wyjściu z samolotu. Na pokładzie (jeśli przewidziane są tam posiłki) należałoby zapewnić dietetyczne jedzenie dla chorych z cukrzycą czy celiakią.

Na wszystkich unijnych lotniskach pasażerskich powinny zostać opracowane zasady udzielania informacji takim osobom, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji nadzwyczajnych. Trzeba przy tym wykorzystać dostępne technologie, takie jak usługi wideo w języku migowym czy usługi tekstowe.