Bilet na imprezę oznacza zawarcie umowy. Na jej podstawie przedsiębiorca zobowiązuje się zorganizować imprezę, a konsument zapłacić za bilet.

Nagła zmiana planów może wiązać się ze stratą wpłaconych pieniędzy. W każdym jednak przypadku kwota naliczana konsumentowi powinna być adekwatna do poniesionych przez organizatora wydatków. Warto pamiętać, że jeśli do zmiany istotnych warunków umowy – miejsca, ceny, programu itp. - doszło z winy organizatora, to powinniśmy mieć możliwość rezygnacji bez ponoszenia kosztów.

Muzyka z płyt zamiast zespołu

Jeżeli organizator nie zapewnił np. obiecanego zespołu, a goście bawili się przy muzyce z płyt, możemy złożyć reklamację, domagając się obniżenia ceny za bilet.

Sylwester na stoku

Za niewykorzystany karnet z powodu m.in. pogorszenia warunków atmosferycznych, awarii wyciągu, należy się zwrot pieniędzy proporcjonalnie do niewykorzystanych zjazdów.

Zguby

Przedsiębiorca odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni, nie tylko wtedy, gdy jest płatna. Umieszczenie informacji „za zaginięcie lub zniszczenie garderoby szatnia nie ponosi odpowiedzialności" – to przykład niezgodnej z prawem praktyki.

Nieudane usługi

Konsumentom przysługuje prawo do naprawy usługi, żądania zwrotu zapłaconej kwoty, obniżenia ceny albo przyznanie rabatu. Odstąpienie od umowy jest możliwe, jeśli wada jest istotna (np. trwała spaliła włosy, zamiast koloru blond wyszedł inny, zabieg kosmetyczny spowodował chorobę itp.). Możemy domagać się odszkodowania, jeżeli w związku z wadliwym wykonaniem usługi narażeni zostaliśmy na dodatkowe koszty, np. skorzystanie z usług innego przedsiębiorcy. Konieczne są rachunki, aby udowodnić poniesioną szkodę i wystąpić o odszkodowanie.

Wybuchowe zakupy

Kupując materiały pirotechniczne należy sprawdzić, czy na opakowaniu znajdują się: nazwa producenta, ostrzeżenia (np. o zachowaniu bezpiecznej odległości podczas odpalania czy nadzorze dorosłych) oraz instrukcja obsługi w języku polskim. Pamiętajmy, że wyroby pirotechniczne mogą kupować wyłącznie osoby pełnoletnie. Zanim kupimy fajerwerki powinniśmy sprawdzić, czy opakowanie nie posiada żadnych wad (pęknięcia, przerwania, wybrzuszenia) oraz nie wysypuje się mieszanina pirotechniczna. Zobaczmy także, czy elementy są dobrze połączone, nie przesuwają się, a części układu służącego do podpalenia nie wypadają.

Gdzie szukać pomocy

W razie problemów ze sporządzeniem reklamacji, dochodzeniem praw konsumenci mogą liczyć na pomoc Inspekcji Handlowej, miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów czy organizacji pozarządowych - Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Bezpłatne porady udzielane są również pod numerem telefonu 800 007 707.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ