Poza tym konsumentowi przysługuje prawo do opieki, czyli napoje i posiłki adekwatne do czasu oczekiwania.

W przypadku konieczności pobytu przez jedną lub więcej nocy pasażer ma prawo do zakwaterowania oraz transferu pomiędzy hotelem a stacją, o ile jest to fizycznie możliwe.

Pasażerowi przysługuje prawo do odszkodowania, o ile nie skorzystał z prawa do zwrotu kosztów.

Wysokość odszkodowania uzależniona jest od długości opóźnienia i ceny biletu:

1. 25% ceny w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 min do 119 min

2. 50% ceny w przypadku opóźnienia wynoszącego powyżej 120 min.

Podstawa prawna

Powyższe prawa przysługują pasażerom na mocy Rozporządzenia (WE) NR 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady. W Polsce Rozporządzenie dotyczy wszystkich pociągów uruchamianych przez spółkę PKP Intercity, tj. TLK, IC, EIC, EIP, EC, EN oraz Przewozy Regionalne, tj. IR, RE, IR BUS z wyjątkiem pociągów REGIO.

Uwaga!

Wyżej wymienione prawa przysługują pasażerom również w sytuacji, w której odwołanie bądź opóźnienie było spowodowane siłą wyższą np. złymi warunkami atmosferycznymi lub klęską żywiołową, potwierdza to wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-509/11 ÖBB-Personenverkehr AG.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Reklamacja

Reklamację należy zgłosić przedsiębiorcy wykonującego dane połączenie kolejowe. Jeżeli przedsiębiorca odrzuci reklamację lub nie odpowie, skargę na polskiego przewoźnika należy zgłosić do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w formie pisemnej.

W przypadku odrzucenia reklamacji bądź nieotrzymania odpowiedzi, skargę na przewoźnika zarejestrowanego na terenie innego kraju Unii Europejskiej, Norwegii oraz Islandii konsument może przekazać do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Termin przedawnienia

W przypadku zwrotu kosztów całkowicie bądź częściowo niewykorzystanego biletu skargę należy złożyć w terminie 1 roku od daty zdarzenia.

Pamiętaj!

Pasażer powinien poprosić konduktora bądź kierownika pociągu o potwierdzenie opóźnienia na bilecie. Odszkodowanie nie przysługuje pasażerowi, jeżeli został poinformowany o opóźnieniu przed zakupem biletu.