Na pewno jednak powinna znajdować się w centrum zainteresowania prawników, bo jest „żywym laboratorium”: nie tylko występują tam interesujące relacje między prawem federalnym a prowincjonalnym, lecz także w jednym organizmie państwowym współistnieją różne systemy prawne: common law i civil law. Jest to niezwykle interesujące dla naukowców, ale może przysporzyć trudności, gdy sprawa konkretnej osoby poddana jest prawu kanadyjskiemu i trzeba ustalić, jakie przepisy znajdą zastosowanie i jak należy je interpretować. Pomocą służą rozwinięte portale internetowe oferujące bezpłatny dostęp do kanadyjskiego prawa. Podstawowe znaczenie ma prowadzony przez Canadian Legal Information Institute (www.canlii.org).

W Kanadzie są dwa języki oficjalne: francuski i angielski. Strona prowadzona jest w obu, co czyni ją bardziej użyteczną. Pomysł z udostępnieniem treści prawa kanadyjskiego w Internecie jest firmowany przez stowarzyszenie korporacji prawniczych ze wszystkich prowincji i działa na zasadach non profit.

Prezentowana strona to w istocie zbiór baz danych z dobrym mechanizmem przeszukiwania. W serwisie są dostępne zarówno akty normatywne, jak i orzecznictwo sądowe. Można jednocześnie przeszukiwać wszystkie dostępne bazy, korzystając z wyszukiwania pełnotekstowego, za pomocą tytułu statutu czy nazwy sprawy bądź numeru dokumentu. Dla poszukujących precyzyjniejszych informacji z jednej strony jest dostępna opcja wyszukiwania zaawansowanego (gdzie za pomocą licznych kryteriów można zawęzić obszar poszukiwania), a z drugiej – zakładki ograniczające poszukiwania do prawa federalnego albo prawa wewnętrznego poszczególnych prowincji. Podstrony dotyczące prawa poszczególnych prowincji są prowadzone już wyłącznie przez lokalne korporacje prawnicze (law societies). Oprócz baz danych zawierają one użyteczne linki: do stron ważnych instytucji prawniczych (np. prowincjonalnych sądów) i do wiadomości często potrzebnych (np. aktualnej treści prawa o ruchu drogowym określającego m.in. dopuszczalną prędkość na różnych rodzajach dróg, co jest ważne dla podróżujących przez różne prowincje, gdzie regulacje w tym zakresie nie są identyczne).

Prezentowana strona nie tylko warta jest odwiedzenia przez poszukujących treści prawa kanadyjskiego czy tym zainteresowanych, lecz także może być inspiracją do stworzenia przez korporację adwokatów lub radców prawnych podobnego portalu poświęconego prawu polskiemu czy dla wszystkich państw Unii Europejskiej jako wspólne dzieło krajowych samorządów prawniczych.

Publikacja powstała we współpracy z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej