W pierwszej kolejności zaplanowane są prace saperskie na działce, która w grudniu została przydzielona muzeum przez wojewodę pomorskiego. Usunięte zostaną chwasty, uschnięte drzewa, stare pniaki i korzenie.

Jak informuje dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, żołnierze z 2 Mazowieckiego Pułku Saperów rozpoczną działania 8 lutego. Będą oni prowadzili prace na Westerplatte do czerwca, mają z nimi współdziałać archeolodzy.

Trwają też przygotowania do budowy cmentarza żołnierzy Wojska Polskiego, na którym zostaną złożone szczątki kilku obrońców Westerplatte odnalezionych przez muzealnych archeologów i zidentyfikowane przez naukowców Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Prace te także poprzedzą badania archeologiczne.

Znana jest koncepcja architektoniczna cmentarza wojskowego. Konkurs został rozstrzygnięty pod koniec grudnia. Wygrała go pracownia NM Architekci z Warszawy. – Dla nas niezwykle istotne było to, aby cmentarz został dostrzeżony jako część Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, aby wpisał się w założenia programowe całej memoratywnej, muzeologicznej koncepcji. Bardzo ważne było dla nas, aby w całej koncepcji cmentarza obok placu apelowego i miejsca pochówku wkomponować oraz wyeksponować wartownię nr 5 i willę oficerską – relikty Wojskowej Składnicy Tranzytowej – stwierdził po ogłoszeniu konkursu dr Nawrocki.

Cmentarz na Westerplatte ma być gotowy 1 września 2022 r.

Pod koniec poprzedniego roku wojewoda pomorski wydał decyzję o zezwoleniu na rozpoczęcie budowy muzeum, który będzie stanowił oddział Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Pozwala to na rozpoczęcie inwestycji według koncepcji, która została przedstawiona w sierpniu 2020 r. przez Ministerstwo Kultury.

Nowe muzeum obejmie teren całej bitwy z 1939 r. Budowa muzeum potrwa prawdopodobnie do 2026 r., ale poszczególne części będą otwierane stopniowo. W sumie obejmie ono około 26,5 tys. mkw.

Odbudowanych zostanie siedem obiektów wchodzących przed wojną w skład Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Powierzchnia wystawy stałej będzie wynosić prawie 3,5 tys. mkw. Muzeum plenerowe oparte zostanie na oryginalnych ścieżkach komunikacyjnych dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej, ale też „połączy nowoczesną architekturę z odbudową reliktów".

Inwestycja będzie realizowana w trzech etapach. Do 2022 r. przewidziana jest modernizacja budynku byłej elektrowni (należącego wcześniej do Straży Granicznej) wraz z aranżacją wnętrz i zagospodarowaniem terenu. Planowana jest też przebudowa cmentarza wojskowego, z uwzględnieniem pozostałości wartowni nr 5 i willi oficerskiej.

Drugi etap obejmie strefy magazynowo-wojskowe składnicy tranzytowej, w tym placówkę Fort, wybrane magazyny amunicyjne, budynek zawiadowcy stacji oraz czerwony mur, który stanowił granicę wojskowej składnicy amunicji na Westerplatte. Ostatni etap realizowany będzie w południowo-zachodniej części półwyspu. Zakłada budowę nowego obiektu muzealnego, a także remonty koszar oraz wartowni nr 3, uzupełnienie pozostałości kasyna podoficerskiego, budynku administracyjnego i starych koszar.

Przypomnijmy, że w lipcu 2019 r. rząd po sporze z samorządem gdańskim przejął teren, na którym znajduje się Westerplatte. Wiceminister kultury Jarosław Sellin stwierdził wtedy, że samorząd nie radzi sobie z zagospodarowaniem terenu. Specjalną ustawę przygotowali posłowie PiS.