Handlowy, Millennium, BNP Paribas, Pekao, mBank, PKO BP i Santander – to banki, które 2 czerwca podpisały z polkowicką spółką obuwniczą CCC umowę kredytową pozwalającą grupie odetchnąć po wyczerpujących kilkunastu miesiącach rozmów. Na mocy umowy konsorcjum pożyczyło spółkom z grupy założonej przez Dariusza Miłka 886 mln zł i zgodziło się zwiększyć tę kwotę w przyszłości.

To oznacza, że CCC będzie mogło spłacić stare zobowiązania z tytułu kredytów i inwestycji (z wyłączeniem wydatków eobuwie.pl) i będzie miało jeszcze nieco pieniędzy na przyszłość. Od razu zaciąga czteroletni kredyt spłacany w kwartalnych ratach (od 31 października do 30 czerwca 2025 r.) na 437,6 mln zł i 3-letni obrotowy, spłacany na koniec okresu kredytowania na 448,36 mln zł (30 czerwca 2024 r.). Kredyty te zaciągają spółki CCC.eu i CCC Shoes & Bags (pierwszy kredyt) i CCC.eu, CCC Shoes & Bags  i CCC Factory (drugi).

Obuwnicza grupa nie zdradziła, jakie będą koszty kredytów. Podała jedynie, że oprocentowanie jest zależne od stawki WIBOR. Dodawana do niej marża będzie tym niższa im niższy będzie poziom wskaźnika dług netto do EBITDA. O jakich poziomach marży i długu netto mówimy  - nie sprecyzowano.

Uzupełnieniem finansowania zapewnionego na podstawie Umowy Nowego Finansowania będą istniejące obligacje i instrumenty BGK na około 785,7 mln zł. Jak podało CCC te ostatnie mogą zostać zrefinansowane środkami udostępnionymi w ramach trzeciego kredytu.

W ramach nowej umowy finansowania, spółki Gino Rossi i szykowane na giełdę eObuwie.pl zostały wyłączone z umowy kredytu zawartej w listopadzie 2019 r. Grupa e-commerce zawarła własną umowę z PKO BP o kredyt 161,6 mln zł do 21 listopada przyszłego roku.

Teraz 11 czerwca nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy CCC ma wyrazić zgodę na ustanowienie zabezpieczeń na majątku grupy na rzecz spłaty zobowiązań wynikających z nowego finansowania. W projektach uchwał podano, że maksymalna suma zaciąganych zobowiązań w ramach nowej umowy kredytowej to 930 mln zł.

Na koniec kwietnia br. przy 305 mln zł gotówki, zobowiązania finansowe netto Grupy CCC wynosiły 1,4 mld zł, z czego zobowiązania krótkoterminowe 1,26 mld zł. W 2019 roku, poprzedzającym wybuch pandemii i decyzje administracyjne wprowadzające m.in. restrykcje w handlu, Grupa CCC odnotowała 849 mln zł EBITDA. W zakończonym 31 stycznia 2021 r. roku obrotowym – około 58 mln zł. Natomiast w I kw. br. 35 mln zł.

„Zawarcie Umowy Nowego Finansowania oraz dokumentów z nią związanych, jak również dodatkowych wskazanych powyżej dokumentów finansowania pomiędzy Emitentem, Spółkami Zależnymi CCC, eObuwie.pl S.A. oraz Instytucjami Finansowymi jest ostatnim etapem prac nad refinansowaniem zadłużenia Grupy CCC" – podała giełdowa firma.

CCC było w głębokiej restrukturyzacji, a jednym z jej elementów miała być sprzedaż zakupionej trzy lata temu sieci sklepów Karl Voegele AG w Szwajcarii. Taką decyzję podjęto w połowie ub.r. W końcu stycznia wartość godziwą sprzedawanych firm w księgach CCC była ujemna i wynosiła minus 178 mln zł.

W piątek giełdowa firma poinformowała, że sprzedała szwajcarski biznes i że po rozliczeniu ma jej zostać w kieszeni 14-15 mln franków, czyli około 60 mln zł. Dla porównania, za same udziały KVAG zapłaciła w 2018 r. 10 mln franków.

Nowi inwestorzy szwajcarskiej sieci to niemiecka cm.shoes i GA Europe Coöperatief. Odkupują oni od CCC wszystkie udziały w spółce  NG2 Suisse i jej aktywa. Jeśli mieliby sprzedać dalej Karl Voegele polska grupa ma otrzymać dodatkowe wynagrodzenie.

W końcu stycznia sieć Karl Voegele liczyła 131 sklepów o około 100 mniej niż w chwili przejęcia.