Idea ta zatarła granice między konsumentami i usługodawcami, firmami i osobami fizycznymi oraz platformami i końcowymi usługodawcami Doprowadziło to do niepewności w zakresie tego jakie zasady prawa i w jaki sposób mają się do niej odnosić.

W czwartek, 2 czerwca, Komisja Europejska przedstawiła państwom członkowskim i podmiotom gospodarczym nowe wytyczne i zalecenia dotyczące stosowania przepisów unijnych do gospodarki współpracy.

Jakie korzyści niesie gospodarka współpracy?

Gospodarka współpracy umożliwia obywatelom oraz firmom świadczenie i korzystanie z usług oraz wspólnych aktywów poprzez platformy internetowe. Usługi takie jak wspólne użytkowanie lokali, wspólne odbywanie podróży samochodami, sprzątanie czy prace ogrodnicze są obecnie szeroko oferowane w ramach platform internetowych. Ponad połowa konsumentów w UE słyszała o usługach świadczonych w ramach gospodarki współpracy, bądź też z nich korzystała, czy je oferowała.

Konsumenci mogą odnieść korzyść dzięki większej wygodzie i szerszej gamie usług często po niższej cenie. Gospodarka współpracy w większym stopniu zachęca też do wspólnego wykorzystywania aktywów, co może bezpośrednio przyczynić się do realizacji unijnego programu zrównoważonego rozwoju. Zapewnia ona także rozwój europejskim przedsiębiorcom oraz daje możliwości znalezienia pracy.

Na czym polega trudność?

Zasadniczo państwa członkowskie dysponują przepisami odnoszącymi się do sektorów, w których aktywni są usługodawcy działający w oparciu o zasady gospodarki współpracy, a przepisy te zostały przyjęte na długo przed powstaniem gospodarki współpracy. W związku z tym mogą one nie pasować do jej charakteru.

Niektóre władze publiczne próbują dostosować się do faktu istnienia gospodarki współpracy, np. poprzez tworzenie nowych przepisów. Inne zakazują stosowania niektórych modeli biznesowych gospodarki współpracy lub je ograniczają. Takie rozbieżne sposoby podejścia prowadzą do ryzyka rozdrobnienia przepisów na jednolitym rynku.

Nowy komunikat rozjaśnia przepisy UE w tym zakresie i zawiera wskazówki, w jaki sposób istniejące prawo powinno być stosowane, na przykład gdy chodzi o wymagania dotyczące dostępu do rynku, ochrony konsumentów, kwestie odpowiedzialności prawnej, czy kwestie związane ze stosunkiem pracy. Komunikat przedstawia również zalecenia polityczne, które mają zachęcić państwa członkowskie do promowania zrównoważonego rozwoju gospodarki współpracy w Europie.

Autopromocja
30 listopada, godz. 12.00

Kto zdobędzie Zielone Orły "Rzeczpospolitej"?

Sprawdź szczegóły

Czytaj całą informację:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2001_pl.htm