Jak podsumowało w czwartek Ministerstwo Rozwoju, w ciągu ostatnich dwóch lat realizację nowych przedsięwzięć zapowiedziało 556 firm. Mają przynieść ponad 11,2 tys. miejsc pracy. Zmiana przepisów rozszerzających pomoc publiczną na tereny położone poza wyznaczonymi wcześniej gruntami Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) przyczyniła się także do zwiększenia aktywności inwestorów w województwach Polski Wschodniej. Wzrosła również liczba nowych przedsięwzięć w miastach średniej wielkości, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze.

- Tylko w 2020 r. Polska Wschodnia przyciągnęła do siebie w sumie 41 inwestycji na łączną kwotę 700 mln zł – poinformowała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Jak zapowiedziała, resort już przygotowuje nowelizację ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. - Chcemy doprecyzować kryteria jakościowe, co poprawi przejrzystość przepisów. Nadal będziemy też dążyć do lokowania inwestycji w obszarach słabiej rozwiniętych – dodała Emilewicz.

W tym roku najważniejszym zadaniem spółek zarządzających PSI ma być utrzymanie dotychczasowych zobowiązań inwestorów dotyczących zatrudnienia. Wydane od stycznia decyzje inwestycyjne obejmują 139 projektów o łącznej wartości 4 mld zł. Zadeklarowano w nich utworzenie 2348 miejsc pracy. Resort rozwoju przyznaje, że epidemia koronawirusa wpłynęła na zmniejszenie liczby inwestycji, choć spadek ma być nieznaczny. W wielu przypadkach miało nastąpić jedynie przesunięcie terminów ich realizacji.