Akcja kredytowa zaczyna się odradzać

W czerwcu podaż pieniądza w polskiej gospodarce wzrosła najbardziej od listopada ub.r. To jeszcze nie jest efekt ożywienia na rynku kredytowym, ale jego zalążki są już widoczne.

Publikacja: 25.07.2023 03:00

Akcja kredytowa zaczyna się odradzać

Foto: Adobe Stock

Podaż pieniądza w szerokim sensie (M3), która obejmuje przede wszystkim gotówkę w obiegu, depozyty bieżące oraz lokaty terminowe o zapadalności do dwóch lat, zwiększyła się w czerwcu o 7,9 proc. rok do roku, po zwyżce o 7,1 proc. w maju – podał w poniedziałek Narodowy Bank Polski.

W ujęciu transakcyjnym, czyli po oczyszczeniu danych z wpływu wahań kursów walut, podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 8,8 proc. rok do roku, po zwyżce o 7,2 proc. w maju. To najwyższy wynik od listopada 2021 r.

Przyspieszenie wzrostu podaży pieniądza w ujęciu rocznym to m.in. odzwierciedlenie odradzającego się zapotrzebowania na tzw. szybki pieniądz, czyli gotówkę i depozyty na żądanie. Agregat M1, który obejmuje te właśnie formy pieniądza, stopniał w czerwcu o 4,5 proc. rok do roku, najmniej od sierpnia ub.r. W ujęciu realnym, czyli po uwzględnieniu inflacji, podaż pieniądza M1 zmalała w czerwcu o około 16 proc. rok do roku. To oznacza, że o tyle stopniała siła nabywcza pieniądza z przeznaczeniem na wydatki. Na przełomie 2022 i 2023 r. realna wartość szybkiego pieniądza topniała jednak w bezprecedensowym tempie dochodzącym do 25 proc. rok do roku. To przekładało się na spadek realnych (liczonych w cenach stałych) wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych. W czerwcowych danych, jak zauważyli w tym kontekście ekonomiści z Banku Pekao, można się więc doszukać zwiastunów ożywienia popytu konsumpcyjnego.

Jednocześnie wyhamował wzrost zainteresowania klientów banków depozytami terminowymi o zapadalności do dwóch lat. Wartość takich lokat była w czerwcu o 61,8 proc. większa niż rok wcześniej, podczas gdy na przełomie 2022 i 2023 r. rosła w tempie przekraczającym 100 proc. rok do roku.

Po stronie czynników kreacji pieniądza wciąż pierwsze skrzypce gra dość zagadkowy wzrost aktywów zagranicznych netto sektora bankowego. Dodatkowo w czerwcu wyraźnie podskoczyło zadłużenie instytucji sektora publicznego (szczebla centralnego): o 6,4 proc. rok do roku, po zniżce o 0,5 proc. w maju. To największy wzrost zobowiązań rządu od marca 2021 r.

Widać jednak także lekką poprawę w zakresie akcji kredytowej dla sektora prywatnego. Zobowiązania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw wobec banków stopniały w czerwcu o 1,1 proc. rok do roku, po zniżce o 0,8 proc. w maju, ale w ujęciu transakcyjnym utrzymały się na poziomie sprzed roku, podczas gdy w poprzednich dwóch miesiącach malały. W stosunku do maja zobowiązania gospodarstw domowych i firm zwiększyły się o 7,2 mld zł (w ujęciu transakcyjnym).

Bardziej szczegółowe dane o należnościach i zobowiązaniach banków, które NBP publikuje równolegle ze statystyką podaży pieniądza, sugerują, że w czerwcu po raz pierwszy od marca 2022 r. zwiększył się portfel złotowych kredytów mieszkaniowych. Zwyżka była symboliczna (o 0,5 mld zł wobec maja), ale znamienna, bo doszło do niej jeszcze zanim ruszył (w lipcu) program „Pierwsze mieszkanie”, który wyraźnie zwiększył zainteresowanie kredytem. To oznacza, jak zauważył Kamil Pastor, ekonomista z PKO BP, że do ożywienia na rynku kredytów mieszkaniowych przyczyniają się też oczekiwania na obniżki stóp procentowych przez NBP oraz wzrost realnych dochodów gospodarstw domowych.

Podaż pieniądza w szerokim sensie (M3), która obejmuje przede wszystkim gotówkę w obiegu, depozyty bieżące oraz lokaty terminowe o zapadalności do dwóch lat, zwiększyła się w czerwcu o 7,9 proc. rok do roku, po zwyżce o 7,1 proc. w maju – podał w poniedziałek Narodowy Bank Polski.

W ujęciu transakcyjnym, czyli po oczyszczeniu danych z wpływu wahań kursów walut, podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 8,8 proc. rok do roku, po zwyżce o 7,2 proc. w maju. To najwyższy wynik od listopada 2021 r.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Gospodarka
Elisabetta Falcetti: Nowa strategia EBOiR-u dla Polski tuż-tuż
Gospodarka
Alexander von zur Muehlen, Deutsche Bank: Europa potrzebuje głębszej integracji, żeby konkurować o kapitał
Gospodarka
Polska zmniejszyła dystans do Niemiec. Ile w tym zasługi UE? Jest analiza EBOR
Gospodarka
Donald Trump zdradził, co chce zrobić z imigrantami w USA
Gospodarka
Wojna nakręca korupcję w Rosji. Wiemy, ile wynosi najpopularniejsza łapówka