Raport o skonsolidowanym budżecie Unii za 2020 r. stwierdza, że taka suma należy się zgodnie z kilkoma punktami porozumienia obu stron o wyjściu Wielkiego Brytanii z europejskiego bloku. Początkowa suma 6,8 mld euro ma być zapłacona w 2021 r., a reszta później — stwierdza unijny raport. Łączna suma 47,5 mld euro została uznana za „sumę netto należną od Wielkiej Brytanii". Brytyjski resort finansów uważa z kolei, że umowa o rozstaniu mieści się w ustalonych granicach 40,74-45,4 mld euro — podał „Financial Times".

Podana obecnie suma jest znacznie większa od spodziewanej. Brytyjski urząd odpowiedzialności budżetowej (OBR) przewidywał w marcu 2018 w prognozie gospodarczo-finansowej, że ten rachunek wyniesie 41,4 mld euro — pisze Reuter.

Strony zawarły w grudniu 2020, po ponad 4 latach trudnych negocjacji i wzajemnej nieufności, umowę o handlu i współpracy, gdy Londyn postanowił wyjść z Unii po 47 latach członkostwa. Szybko pojawiły się nowe napięcia w handlu dotyczące statusu Irlandii Płn. Bruksela zaproponowała Londynowi zawarcie umowy o kontroli fitosanitarnej, jaką ma już ze Szwajcarią albo uznanie unijnych norm dotyczących żywności, zwierząt i roślin. Pozwoliłoby to zakończyć tzw. wojnę kiełbasianą. Brytyjczycy nie odpowiedzieli jeszcze na tę propozycję.