Piotr Mueller poinformował, że dzięki nowemu rozporządzaniu ministra finansów, osoby, które po wprowadzeniu Polskiego Ładu otrzymały niższe wynagrodzenia już w przyszłym tygodniu zaczną otrzymywać przelewy z wyrównaniem - Każda duża reforma zmaga się zawsze z wyzwaniami, które na bieżąco trzeba realizować, które trzeba czasami poprawiać  (...) potrzeba jest również reagowania w sytuacji gdy pojawiają się nowe wyzwania, gdy niektóre elementy reformy nie działają tak jak tego byśmy sobie życzyli - powiedział rzecznik rządu Piotr Mueller na konferencji. - Od przyszłego tygodnia osoby, które miały źle naliczone wynagrodzenia będą dostawać wyrównania - zapewnił.

Mueller zapewnił, że rząd wprowadzi korektę, aby pracodawcy nie mogli wymuszać rezygnacji z ulgi dla klasy średniej - Obserwowaliśmy od kilku dni, że wielu pracodawców przedkłada swoim pracownikom oświadczenie dotyczące rezygnacji z ulgi dla klasy średniej, w wielu przypadkach podpisanie tego oświadczenia powodowało, że wynagrodzenia były liczone bez uwzględnienia tej ulgi (...) my chcemy aby wyższe pensje były wypłacane co miesiąc, a nie w rozliczeniu rocznym - mówił rzecznik.

Jak poinformował na konferencji prasowej Piotr Mueller dwa rozwiązania będą wymagały korekt ustawowych, na które rząd się już zdecydował- dla emerytów ze świadczeniami do 12 800 zł brutto zostanie wprowadzony mechanizm, który spowoduje, że ich świadczenia się nie zmniejszą; zmiana potrzebna jest także w przypadku wynagrodzeń nauczycieli akademickich.

Wiceminister finansów Jan Sarnowski poinformował, że od soboty obowiązuje rozporządzenie ministra finansów, które zmienia zasady rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy.-  Wysokość zaliczki za styczeń u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód do 12800 zł brutto powinna być pobierana w wysokości nie wyższej niż kwota zaliczki obliczana na zasadach działających do końca zeszłego roku. To oznacza, że wynagrodzenia wypłacane pracownikom na rękę netto nie będą niższe niż w ubiegłym roku tak długo, jak te osoby zarabiają do 12800 zł brutto - powiedział Sarnowski. Wiceminister zapewnił, że zarabiający na umowie o pracę do 5 700 brutto zyskają na Polskim Ładzie, a zarabiający od 5 701 do 12 800 zł brutto nie stracą.

Urzędy skarbowe będą pracowały dłużej - Od 11 stycznia dyżury informacyjne o Polskim Ładzie w urzędach skarbowych będą działać od 8 do 19 - dodał wiceminister.

W przyszłym tygodniu wprowadzone zostaną kolejne rozwiązania obniżające inflację. - Jednym z rozwiązań będzie obniżenie stawki podatku VAT z 23 proc. do 8 proc. jeżeli chodzi o paliwa - przekazał. Dodał, że dzięki tej zmianie ceny paliwa mogą zmniejszyć się nawet o 70 groszy.