Rezerwy międzynarodowe Federacji Rosyjskiej na dzień 1 września wynosiły 618,181 miliardów dolarów wobec 601,003 miliardów na dzień 1 sierpnia, podał Bank Rosji. Oznacza to, że w ciągu miesiąca rezerwy powiększyły się o 17,178 mld dolarów, czyli 2,9 proc. To historyczne maksimum. Poprzedni rekord został zarejestrowany przez bank centralny 27 sierpnia - wtedy rezerwy międzynarodowe Federacji Rosyjskiej wynosiły 615,6 mld dol.

Wartość złota monetarnego w rezerwach w sierpniu zmniejszyła się o 2,177 mld dol., czyli 1,6 proc., i na dzień 1 września wyniosła 132,697 mld dolarów. Udział złota monetarnego w rezerwach Rosji wynosi 21,5 procent.

Rezerwy międzynarodowe (złota i walut obcych) Federacji Rosyjskiej stanowią wysoce płynne aktywa zagraniczne będące w dyspozycji Banku Rosji i rządu. Rezerwy obejmują złoto monetarne, papiery wartościowe (SDR), pozycję rezerwową w MFW oraz waluty.

Rezerwy międzynarodowe Rosji za 2020 rok wzrosły o 7,5 procent i na początek roku wyniosły 595,8 mld dolarów.

Wśród krajów świata większe od Rosji zasoby w skarbcu posiadają liderujące Chiny (3,236 bln dol. - dane za lipiec) oraz Japonia (1,386 bln dolarów), Szwajcaria (1,056 bln dol.) i Indie (633,56 mld dolarów).