Już niemal 40 proc. polskich spółek z GPW dzieli się zyskiem z akcjonariuszami, a wartość dywidend wypłacanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa regularnie rośnie. Jak wynika z analizy KPMG w Polsce, 166 krajowych spółek z GPW wypłaci swoim akcjonariuszom w sumie 16,8 mld zł. Stopa dywidendy dla krajowego parkietu ustabilizowała się w przedziale 2,5 proc. – 4 proc., czyli zbliżonym do poziomów obserwowanych na zachodzie Europy – czytamy w komunikacie.

Eksperci podkreślają, że pomimo wzrostu liczby przedsiębiorstw dzielących się zyskiem, łączna wartość zadeklarowanych dywidend jest podobna jak przed rokiem (również 16,8 mld zł) oraz niższa niż w latach 2011-2013 (17,5 mld zł – 20,8 mld zł). Przyczyną spadku są cięcia dywidend wśród spółek należących do indeksu WIG20, które wypłacą z zysku za 2015 rok w sumie 10,4 mld zł, tj. o 11proc. mniej niż w ubiegłym roku i 21 proc. poniżej poziomu z 2013 roku. – Decyzje o cięciach dywidend wynikają głównie z niekorzystnych czynników rynkowych. Największa redukcja dywidend ma obecnie miejsce w przypadku spółek z sektora energetycznego, które tłumaczą się koniecznością dokonania znacznych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów oraz zwiększonym zaangażowaniem w plany inwestycyjne branży energetycznej i restrukturyzacyjne polskiego górnictwa, co zmusiło niektóre spółki do całkowitej rezygnacji z wypłaty zysku akcjonariuszom za rok 2015 – mówi, cytowany w komunikacie Tomasz Wiśniewski, partner i szef zespołu wycen w grupie Deal Advisory w KPMG w Polsce.

Widać stały wzrost odsetka polskich firm wypłacających dywidendę. W 2002 roku zaledwie 19 proc. emitentów decydowało się na podział zysku między akcjonariuszy. Od lat współczynnik ten konsekwentnie rośnie i wynosi obecnie około 39 proc. Analizując ten trend można zauważyć, iż polska giełda zbliża się do rynków kapitałowych we Francji i w Niemczech, gdzie na wypłatę dywidendy decyduje się od dawna blisko 60 proc. spółek. Współczynnik ten jest jeszcze wyższy dla giełdy w Londynie – wynosi około 85 proc. – podaje KPMG.