Jak ustaliła „Rz”, na razie na takie pożyczki zgodziło się Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Dzięki tej decyzji resortu możliwe jest tworzenie i testowanie (pilotaż) nowych instrumentów wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw wspierających sprawy społeczne.

Zmieniono w tym celu opis programu „Kapitał ludzki”, ale nie wypracowano jeszcze samego mechanizmu finansowego. Sprawę muszą sfinalizować instytucje odpowiedzialne za wdrażanie programu. – Generalnie to krok w dobrą stronę, bo o mikropożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej walczyliśmy od dawna. Sektor dotkliwie odczuwa brak elastycznych instrumentów tego typu – tłumaczy Ilona Gosk, prezes Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Dodaje, że takiej oferty brakuje na rynku (w bankach), bo chodzi o stosunkowo niewielkie kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, a wsparcia o tak niskiej wartości trudno się doszukać nawet wśród dotacji z UE.

– Niemożliwy jest rozwój fundacji bez systemowego wsparcia ze strony publicznej – dodaje Irena Herbst, autorka analizy możliwości finansowania tego sektora, była wiceminister gospodarki. W jej ocenie mikropożyczki powinny być kierowane do podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą, a te, które jej nie prowadzą, powinny korzystać przede wszystkim z dotacji.

Zdaniem Ilony Gosk realnie o mikropożyczki zainteresowani będą się mogli ubiegać po wakacjach. Do tego czasu mechanizm ich dystrybucji ma być gotowy nie tylko od strony prawnej, ale także organizacyjno-finansowej. Obsługa i koszty pożyczek będą finansowane z programu „Kapitał ludzki”. Pieniądze na same pożyczki będą jednak najprawdopodobniej pochodzić z banków komercyjnych, bo zasady tego unijnego programu nie przewidują wsparcia zwrotnego.

Zdaniem Gosk wartość mikropożyczek będzie oscylowała wokół 20 – 30 tys. zł, a pula krążącego kapitału wyniesie kilka milionów złotych. O mikropożyczki mogą się ubiegać wszystkie podmioty (łącznie ponad 90 tys. fundacji). Będą one udzielane w ramach „Zintegrowanego systemu wsparcia ekonomii społecznej” – projektu realizowanego z programu „Kapitał ludzki”.