Wsparcie w biegu po unijne miliardy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiły tuż przed świętami dwa nabory z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027.

Publikacja: 03.04.2024 04:30

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy, ogłasza nabory do projektu „Granty na Eurogranty”

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy, ogłasza nabory do projektu „Granty na Eurogranty”

Foto: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także organizacje badawcze otrzymają wsparcie w ubieganiu się o Eurogranty. Taki jest cel dwóch naborów z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG), który 26 marca ogłosiły Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Budżet programu „Granty na Eurogranty” – bo tak on się nazywa – dla mikro-, małych i średnich firm to 43 mln zł wsparcia, a dla organizacji badawczych 22 mln zł. Nabory dla firm MŚP ruszają od 18 kwietnia, a dla organizacji badawczych od 25 kwietnia.

– Naszym celem jest zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki. Nabory na projekty, które dzisiaj ogłaszamy, pozwolą polskim małym i średnim przedsiębiorstwom, uniwersytetom i instytutom badawczym przygotować się do wystartowania w większych ogólnounijnych programach. To jest w sumie prawie 100 mld euro, które leży w Unii na stole i leży także dla polskich badaczy i przedsiębiorców. My z tych pieniędzy bierzemy tylko 1 proc. i to się musi zmienić. Aby tak się stało, więcej małych i średnich przedsiębiorstw i instytucji badawczych musi po te środki startować w konkursach – tłumaczyła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej na konferencji prasowej z okazji ogłoszenia naborów, w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Czytaj więcej

Tak rząd PiS wsparł swoje samorządy. Wielokrotnie większe dotacje

samor– „Granty na Eurogranty” to znaczący krok we wspieraniu innowacyjności, internacjonalizacji i rozwoju polskiej gospodarki. Otwarty charakter naboru podkreśla dostępność dla różnorodnych podmiotów zainteresowanych realizacją innowacyjnych projektów. Jednocześnie proces selekcji odznacza się transparentnością i obiektywizmem, z jasno określonymi kryteriami oceny oraz mechanizmem korekty wniosków w trakcie oceny. Te czynniki zapewniają uczestnikom procesu aplikacyjnego klarowność i równe szanse na dofinansowanie – przekonywała Joanna Zembaczyńska-Świątek, która pełni obowiązki prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kwoty, terminy

Resort funduszy i PARP przekonują, że polscy przedsiębiorcy nie mają często wiedzy na temat istnienia programów centralnych ogłaszanych przez KE. Mają też obawy przed sięganiem po „trudniejsze” środki. Także brak doświadczenia we współpracy międzynarodowej może być przeszkodą w ubieganiu się o takie wsparcie. Odpowiedzią na te wyzwania mają być właśnie „Granty na Eurogranty”.

PARP reklamuje ten program jako inicjatywę, która ma na celu wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji badawczych, a także przygotowanie tych podmiotów do skutecznego ubiegania się o środki w ramach FENG na lata 2021–2027. Proces przygotowania Eurograntu obejmuje szereg działań, takich jak: poszukiwanie partnerów Eurograntu zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, organizację spotkań dotyczących przygotowania założeń dla Eurograntu, przygotowanie kompletnego wniosku o Eurogrant do wybranego programu UE, w tym tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu w danym programie UE. Ponadto ewentualną korektę wniosku o Eurogrant oraz prezentację wniosku przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu w danym programie UE.Jakie trzeba spełnić wymagania?

„Granty na Eurogranty” wprowadzają znaczące uproszczenia dla beneficjentów, m.in. poprzez wąski zestaw kryteriów oceny. Przewidują możliwość otrzymania dofinansowania w formie kwoty ryczałtowej. To duże ułatwienie, ponieważ nie wymaga rozliczania projektu po rzeczywiście poniesionych kosztach ani dokumentacji w postaci faktur i rachunków.

Kwota ryczałtowa dla przedsiębiorców może wynieść maksymalnie 107 tys. zł (min. 41 tys. zł). Dla organizacji badawczych to 58 tys. zł (min. 19,5 tys. zł). Wsparcie będzie udzielane w formie pomocy de minimis, przez zaliczkę i refundację.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podała ważne terminy związane z programem „Granty na Eurogranty”. I tak po tym, jak 26 kwietnia ogłosiła pierwsze dwa nabory w tym projekcie nabór wniosków dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw potrwa od 18 kwietnia 2024 r. do 17 kwietnia 2025 r. Natomiast organizacje badawcze będą mogły zgłaszać się do konkursu w terminie od 25 kwietnia 2024 r. do 24 kwietnia 2025 r.

Na co te„Granty na Eurogranty”?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wskazuje, że pieniądze przyznane w ramach „Grantów na Eurogranty” firmy i organizacje badawcze mogą przeznaczyć na sfinansowanie: • usług doradczych, które są związane z przygotowaniem Eurograntu (wniosku o wsparcie, który zostanie złożony w konkursie w jednym z programów UE); • podróży służbowych pracowników, które łączą się z przygotowaniem Eurograntu; • organizacji spotkań w sprawie przygotowania Eurograntu, w tym kosztów poszukiwania partnerów projektu; • wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przez wnioskodawcę, które przygotowują Eurogrant; • tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej dla organizatora konkursu z programu UE; • analiz specjalistycznych, które są niezbędne do aplikowania w konkursie UE.

Kluczowe kryteria oceny projektów to m.in. kwalifikowalność wnioskodawcy, trafność realizacji projektu, jego budżet, wskaźniki efektywności oraz zgodność z horyzontalnymi zasadami równości szans i niedyskryminacji. Wspierane inicjatywy muszą także promować działania przyjazne dla środowiska. Każdy projekt musi otrzymać pozytywną ocenę we wszystkich kryteriach obligatoryjnych, aby uzyskać rekomendację do otrzymania dofinansowania.

To zaledwie początek

Ogłoszone właśnie nabory nie wyczerpują oferty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Można powiedzieć, że to dopiero początek. W trakcie całego roku PARP planuje ogłoszenie kolejnych naborów w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. „Ścieżka SMART”, „Rozwój oferty klastrów dla firm”, „Promocja marki innowacyjnych MŚP”, „Startup Booster Poland” – to kolejne możliwości, które czekają na przedsiębiorców z całego kraju.

Fundusze europejskie
KE zaakceptowała pierwszy wniosek Polski o płatność z KPO. „Czekamy na przelew”
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Fundusze europejskie
Nadciąga 28 mld euro z KPO dla energetyki. Na co pójdą pieniądze?
Fundusze europejskie
Unijne trzy razy „tak” dla Polski. Bruksela odblokuje pieniądze z KPO
Fundusze europejskie
Ponad 137 mld euro z KPO dla Polski. Komisja Europejska podjęła decyzję
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Fundusze europejskie
KPO. Dopalacz dla biznesu i inwestycji