KPO. Dopalacz dla biznesu i inwestycji

Dobra wiadomość dla Polski, dla jej gospodarki, regionów, obywateli i firm. Szefowa Komisji Europejskiej zadeklarowała odblokowanie blisko 600 mld zł z polityki spójności i KPO.

Publikacja: 28.02.2024 03:00

Odblokowanie około 600 mld zł unijnych pieniędzy dla Polski zapowiedziała w czasie wizyty w Warszawi

Odblokowanie około 600 mld zł unijnych pieniędzy dla Polski zapowiedziała w czasie wizyty w Warszawie szefowa KE Ursula von der Leyen

Foto: Wojtek Radwański / AFP

Zmiana rządu i układu politycznego w Polsce, działania w kierunku naprawy wymiaru sprawiedliwości i przywrócenia praworządności sprawiły, że podczas wizyty w Warszawie przewodnicząca KE Ursula von der Leyen zapowiedziała odblokowanie funduszy europejskich dla naszego kraju. – Uwolnione zostanie do 137 mld euro dla Polski. Pieniądze te pochodzą z Funduszu Odbudowy i funduszy polityki spójności – mówiła szefowa KE.

Skąd pieniądze na KPO?

Z polityki spójności na lata 2021–2027 Polska otrzyma ponad 340 mld zł (76 mld euro). To największy budżet z polityki spójności spośród państw UE. Pieniądze zostały rozdzielone na programy krajowe oraz regionalne i będą przeznaczone na wyrównanie szans rozwojowych między Polską a innymi państwami Unii, a także rozwój wszystkich regionów naszego kraju.

Do samorządów trafi ok. 150 mld zł (33,5 mld euro), co będzie rekordowym zastrzykiem finansowym dla wsparcia inwestycji w polskich regionach. – Pieniądze będą dodatkowym impulsem rozwoju społeczno-gospodarczego regionów. Ożywią zrównoważony rozwój terytorialny kraju. Wesprą rozwój przedsiębiorczości w Polsce, rynek pracy, badania, ochronę środowiska, poprawią dostępność transportową – przekonuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Czytaj więcej

Bruksela jest gotowa do wypłacenia Polsce 6,3 mld euro z KPO

Krajowy Plan Odbudowy dla Polski to z kolei 55 inwestycji i 55 reform. Ich celem jest wzmocnienie polskiej gospodarki po pandemii Covid-19, przestawienie jej na nowe tory rozwoju oraz uczynienie bardziej odpornej na wszelkie kryzysy. Z KPO otrzymamy 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami Unii Europejskiej znaczną część budżetu KPO przeznaczymy na cele klimatyczne (46,6 proc.), na transformację cyfrową (21,3 proc.), a także na reformy socjalne (22,3 proc.).

Pierwsze pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy trafiły do Polskie pod koniec zeszłego roku. W ramach zaliczki z KPO otrzymaliśmy 5 mld euro. Resort funduszy ogłosił, że pieniądze te zostaną przeznaczone między innymi na inwestycje: w czyste powietrze, czyli dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wymianę starych źródeł ciepła na nowe; w poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego, czyli m.in. modernizację przejazdów kolejowych; w bezpieczeństwo transportu, czyli m.in. modernizację niebezpiecznych punktów, budowę obwodnic oraz instalację urządzeń nadzoru ruchu drogowego; w cyfryzację transportu, czyli m.in. w nowoczesne rozwiązania cyfrowe, w tym systemy zdalnej kontroli, zarządzania ruchem; w wyposażenie i modernizację infrastruktury w sektorze rolno-spożywczym; w dostęp do bardzo szybkiego internetu na obszarach tzw. białych plam.

Resort funduszy poinformował, że Polska planuje złożyć w tym roku po dwa kolejne wnioski o środki z KPO w dwóch okienkach czasowych. Drugi i trzeci wniosek zostaną złożone w połowie, a czwarty i piąty pod koniec 2024 r.

Czytaj więcej

KE: Polska jest w stagnacji, poniżej unijnej średniej. Ale pomoże konsumpcja

W poniedziałkowym wywiadzie dla RMF Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, mówiła, że rząd pracuje nad rewizją KPO. – Jest konieczna, ale nie może być zbyt duża – tłumaczyła. Jak dodała, Polska ma dwuletnie opóźnienia w realizacji inwestycji i reform zapisanych w KPO, tymczasem zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej na zrealizowanie przedsięwzięć kraje członkowskie mają czas do końca sierpnia 2026 r. – Nie jest tak, że możemy siąść i poprzestawiać sobie te pieniądze w sposób dowolny, na zmiany musi zgodzić się KE. Jeżeli jednak położylibyśmy na stole rozległą reformę KPO, to musiałaby negocjować ją tak długo, że nie byłoby kiedy tego KPO wdrożyć – mówiła min. Pełczyńska Nałęcz.

Firmy zacierają ręce w nadziei na pieniądze z KPO

Odblokowanie pieniędzy to świetna informacja także dla firm w Polsce. Duża część unijnych miliardów z Krajowego Planu Odbudowy trafi bowiem właśnie do nich, bezpośrednio lub pośrednio. – To będzie turbodoładowanie, które pozwoli im pójść z biznesami do przodu – przekonywała już kilka tygodni temu szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej.

Na to samo zwracała uwagę Agnieszka Wykrzykowska, senior menedżer w firmie doradczej Grant Thornton, ekspertka od spraw funduszy unijnych. – Firmy skorzystają z pieniędzy przyznanych Polsce w ramach KPO w sposób bezpośredni i pośredni – stwierdziła w rozmowie z „Rz”.

Zwróciła uwagę, że największe pieniądze z programów pomocowych, nie tylko z KPO, trafiają do sektora publicznego. – Jeśli jednak drogę buduje samorząd, powiat albo gmina, to przecież nie robi tego sama, ale bierze do tego wykonawców i podwykonawców. W ten sposób, pośrednio, pieniądze unijne trafiają do przedsiębiorców. Tak będzie też z pieniędzmi z KPO. To będzie bardzo poważny zastrzyk dla firm – mówiła Agnieszka Wykrzykowska.

Czytaj więcej

Bruksela oceniła polską gospodarkę: to był kiepski rok, ale będzie lepiej

Zgodnie z założeniami wśród obszarów, które wspierać ma KPO, jest odporność i konkurencyjność gospodarki. Mieszczą się tu m.in. unowocześnienie produkcji, robotyzacja, automatyzacja i innowacje, wzmocnienie współpracy między sektorem nauki oraz przemysłem czy dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy. Rząd przewiduje, że dzięki pieniądzom wpompowanym w ten obszar m.in. 5000 firm z dziedziny kultury, turystyki i gastronomii zmodernizuje działalność biznesową, 800 małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego i rybackiego zyska nowoczesne wyposażenie, 72 centra dystrybucji i magazynowania oraz rynki hurtowe (w tym spółdzielnie) skrócą łańcuch dostaw żywności, 120 nowych branżowych centrów umiejętności przeszkoli 24 000 osób, a 3000 firm dostanie doradztwo w zakresie digitalizacji oraz pieniądze na oprogramowanie.

Ważną częścią KPO jest transformacja cyfrowa

Ważną częścią KPO jest transformacja cyfrowa. Efekty związanych z nią działań to m.in. 93 1000 gospodarstw domowych z dostępem do szerokopasmowego internetu; 380 000 osób przeszkolonych w zakresie kompetencji cyfrowych; 7 regionalnych centrów cyberbezpieczeństwa i 7 sektorowych zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego; 4200 stacji bazowych, które dostarczają na obszarach wiejskich usługi 5G; 50 miast z nowymi instalacjami do kontrolowania emisji pól elektromagnetycznych; 100 000 sal lekcyjnych z dostępem do szybkiego internetu i z urządzeniami do zdalnej nauk.

Czytaj więcej

Wypłaty na Czyste Powietrze mają ruszyć. Problem jednak nie zniknął

Potężny obszar KPO to zielona energia i zmniejszenie energochłonności. – Zależy nam na wzmocnieniu energetyki. Chcemy ekologicznie ogrzewać budynki. Będziemy wspierać odnawialne źródła energii i rozwijać nowe technologie przyjazne przyrodzie. Nowe inwestycje w dużych przedsiębiorstwach przyniosą znaczny efekt dla poprawy efektywności energetycznej. Będzie bardziej zielono – to tylko niektóre z celów KPO w tym obszarze.

Efekty to m.in. 791 200 nowych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych, 320 km sieci elektroenergetycznej (nowej lub zmodernizowanej), 33 900 nowych przyłączy wodociągowych, budowa morskich farm wiatrowych o mocy 1 500 MW, 70 039 termomodernizacji domów jednorodzinnych i mieszkań.

Każde z tych zadań i inwestycji to okazja do zarobku dla firm. A to ciągle tylko wycinek KPO.

Zmiana rządu i układu politycznego w Polsce, działania w kierunku naprawy wymiaru sprawiedliwości i przywrócenia praworządności sprawiły, że podczas wizyty w Warszawie przewodnicząca KE Ursula von der Leyen zapowiedziała odblokowanie funduszy europejskich dla naszego kraju. – Uwolnione zostanie do 137 mld euro dla Polski. Pieniądze te pochodzą z Funduszu Odbudowy i funduszy polityki spójności – mówiła szefowa KE.

Skąd pieniądze na KPO?

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Fundusze europejskie
Polska może stracić duże środki z funduszy unijnych. KE wykryła nieprawidłowości
Fundusze europejskie
KPO: do Polski wpłynął największy jak dotąd przelew z UE
Fundusze europejskie
KE zaakceptowała pierwszy wniosek Polski o płatność z KPO. „Czekamy na przelew”
Fundusze europejskie
Wsparcie w biegu po unijne miliardy
Fundusze europejskie
Nadciąga 28 mld euro z KPO dla energetyki. Na co pójdą pieniądze?