Celem konkursu jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych rodzimych firm oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Nabór jest przeznaczony wyłącznie dla konsorcjów (liderem musi być przedsiębiorstwo), w skład których mogą wchodzić:

·        duże przedsiębiorstwa,

·        duże przedsiębiorstwa i MŚP,

·        duże przedsiębiorstwa i organizacje badawcze lub pozarządowe,

·        MŚP i organizacje badawcze lub pozarządowe,

·        duże przedsiębiorstwa i MŚP oraz organizacje badawcze lub pozarządowe.

Poprzez organizację konkursu dla konsorcjów, dzięki Funduszom Europejskim pobudzamy współpracę na rynku. W szczególności ważna jest kooperacja biznesu ze środowiskiem naukowym, aby wypracowane w jej toku rozwiązania naukowe znalazły swoje zastosowanie w gospodarce. Zainicjowane w ten sposób współdziałanie często nie kończy się na projekcie, ale trwa dalej na kolejnych polach działalności firm, co jest bardzo ważnym aspektem przy zbliżaniu tych dwóch światów  – powiedział dr Jacek Orzeł, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Projekty realizowane w partnerstwach

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki wyróżnia nowatorska formuła. Jego celem jest wzrost potencjału w zakresie badań i innowacji oraz tworzenia i wykorzystania przyszłościowych technologii. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju inwestuje środki z tego programu w innowacyjne projekty, które przyczynią się m.in. do przeprowadzenia transformacji energetyczno-klimatycznej czy przestawienia polskiej gospodarki w tryb Przemysłu 4.0.

Tak jak w przypadku poprzednich konkursów realizowanych w formule Ścieżki SMART, dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące moduły: B+R (ma na celu doprowadzenie do opracowania innowacji produktowej lub procesowej), wdrożenie innowacji (komercjalizacja wytworzonych w toku prac B+R rozwiązań), infrastruktura B+R (inwestycje w infrastrukturę niezbędną do przeprowadzenia prac badawczych), cyfryzacja (inwestycje związane z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie), zazielenienie przedsiębiorstw (transformacja przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki w obiegu zamkniętym), internacjonalizacja (zagraniczna promocja produktów) oraz kompetencje (szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej w zakresie realizowanego projektu).

- Każdy projekt może obejmować jeden lub kilka różnych modułów, w zależności od potrzeb partnerów. Należy jednak pamiętać, że lider konsorcjum musi uczestniczyć w każdym zaplanowanym module. Jeśli w skład partnerstwa wchodzi duże przedsiębiorstwo, moduł B+R jest dla niego obowiązkowy. Natomiast w przypadku MŚP – projekt musi obejmować jeden z dwóch modułów: B+R lub wdrożenie innowacji. Gdy partnerem w projekcie jest organizacja badawcza, moduł B+R jest obligatoryjny wyjaśnia Karolina Lesyng, dyrektor Działu Dotacji Krajowych i Funduszy UE w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się 15 grudnia 2023 r. i potrwa do 8 lutego 2024 r. (do godz. 16:00). Z całości budżetu w wysokości 1,335 mld zł, połowa zostanie przeznaczona na projekty konsorcjów z udziałem dużych przedsiębiorstw, a druga połowa na projekty konsorcjów bez udziału dużych przedsiębiorstw.

„Ścieżka SMART - Projekty realizowane w konsorcjach” jest instrumentem realizującym Priorytet 1 – Wsparcie dla przedsiębiorców, programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: gov.pl/ncbr

Materiał współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Materiał Partnera