- Poprzez konkurs chcemy pobudzić polskie przedsiębiorstwa do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, tworzenia nowatorskich produktów czy usług oraz  wykorzystywania zaawansowanych technologii. Wzmacniamy ich działalność innowacyjną, aby mogły sprawniej konkurować na rynku europejskim czy globalnym powiedział prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Konkurs charakteryzuje brak ograniczeń tematycznych, ale każdy zgłoszony projekt musi wpisywać się w przynajmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 27 czerwca i potrwa do 24 października 2024 r. (w ostatnim dniu do godz. 16:00). Ocena projektów potrwa maksymalnie 180 dni od zakończenia naboru.

Modułowe rozwiązanie

Od początku obowiązywania perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027, w konkursach FENG wprowadzona została modułowość wniosków o dofinansowanie. Każdy projekt musi obowiązkowo obejmować moduł B+R, który ma na celu doprowadzenie do opracowania innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym.

Dodatkowo, każdy przedsiębiorca może wybrać dodatkowy moduł lub kilka modułów rozszerzających projekt: moduł wdrożenie innowacji (czyli dofinansowanie na wdrożenie wypracowanej innowacji w formie produktów lub procesów biznesowych w zakresie produkcji wyrobów lub usług), moduł infrastruktura B+R (dofinansowanie na infrastrukturę niezbędną do tworzenia innowacji), moduł cyfryzacja (inwestycje związane z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie zmierzających do cyfryzacji produkcji, procesów, jak i produktów, usług, modelu biznesowego oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa), moduł zazielenienie przedsiębiorstw (transformacja przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki w obiegu zamkniętym), moduł internacjonalizacja (promocja zagraniczna produktów - wyrobów lub usług lub uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej oraz ich obronę w przypadku naruszenia), moduł kompetencje (doskonalenie i zdobywanie kwalifikacji, umiejętności oraz wiedzy zespołu projektowego).

Usprawniony proces oceny wniosków

Nowością w stosunku do poprzedniego konkursu w formule Ścieżki SMART jest udoskonalony proces oceny wniosków o dofinansowanie. Ocena projektów została podzielona na dwa etapy. W pierwszym oceny dokonuje dwóch ekspertów na podstawie informacji zawartych we wniosku (nie ma w tym etapie spotkania z wnioskodawcą). Jeśli projekt nie spełni kryteriów oceny wskazanych dla tego etapu – zostaje odrzucony. Pozostałe przechodzą do etapu drugiego, podczas którego wnioskodawca zostanie zaproszony na spotkanie z ekspertami czyli tzw. panel oraz może zostać wezwany do poprawy lub uzupełnienia wniosku. Podstawą oceny jest wniosek o dofinansowanie, informacje udzielone przez wnioskodawcę w trakcie panelu oraz wyjaśnienia dotyczące poprawy wniosku. Drugi etap kończy publikacja listy rankingowej, zawierającej projekty wybrane oraz niewybrane do dofinansowania.   

Ścieżka SMART jest instrumentem realizującym Priorytet I – Wsparcie dla przedsiębiorców programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCBR: gov.pl/ncbr

Materiał Partnera