Do dziewiątego lipca trwają konsultacje społeczne programu, poprzez który w latach 2021-2027 będą rozdysponowywane środki Europejskiego Funduszu Społecznego (4 miliardy euro). Będzie to kolejna pula pieniędzy na poprawę sytuacji na rynku pracy, w tym walkę z bezrobociem, ułatwianie ludziom wchodzenia (powracania) na rynek pracy. Finansowane będą projekty przedszkolne, szkolne i akademickie. Część środków trafi na przedsięwzięcia poprawiające efektywność działania służby zdrowia.