Kontrakt na rozbudowę metra ma opiewać  w sumie na 573,4 mld rubli (17,41 mld dol.). Uczestnicy muszą posiadać bankowe gwarancje na co najmniej 57,33 mld rubli (1,74 mld dol.) i obroty na poziomie nie mniejszym niż 40 mld rubli (1,21 mld dol.) rocznie.

Szczegółowy opis inwestycji zawiera 33 pozycje podaje portal Lent. Jest w tym budowa kilkunastu nowych stacji na trzech liniach oraz na trzecim węźle przesiadkowym. Nowych podstacji energetycznych oraz węzłów przesiadkowych.

Moskiewskie metro to główny środek transportu największego miasta Europy jakim jest 10 milionowa Moskwa. Jest jednym z trzech największych na świecie i jedno z najpiękniejszych. Ma 313 km, 12 linii i 188 stacji i przewozi codziennie najwięcej pasażerów nie tylko w Europie ale i na świecie - prawie 3 mln.

Ciągle się rozbudowuje. W tym roku zostanie otwartych 7 nowych stacji, a w najbliższych dwóch latach kolejne 30. Zbudowane też zostanie 60 km nowych podziemnych tuneli transportowych. Właścicielem metra jest moskiewski samorząd.