Pieniądze z Unii na ochronę powierzchni ziemi i ograniczenie zanieczyszczeń

Fundusze będzie można przeznaczyć na oczyszczanie zdegradowanych terenów, w tym likwidację dzikich wysypisk, oraz na nowe nasadzenia drzew i krzewów.

Publikacja: 20.02.2024 02:00

Pieniądze z Unii na ochronę powierzchni ziemi i ograniczenie zanieczyszczeń

Foto: Adobe Stock

Do 18 marca zachodniopomorskie samorządy mogą się ubiegać o dofinansowanie ze środków działania 2.25 „Ochrona powierzchni ziemi i ograniczenie zanieczyszczeń” programu „Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego”. Zgodnie z opisem tej części programu oraz zapisami regulaminu konkursu, będzie je wolno wydać na działania związane m.in. z rozpoznaniem, inwentaryzacją i oceną stanu środowiska, przeprowadzeniem badań zanieczyszczenia gleby, ziemi, wód powierzchniowych i gruntowych, a także wprowadzeniem roślinności, zadrzewieniem oraz dokonaniem analizy w sprawie sposobów i kosztów przeprowadzenia remediacji lub rekultywacji terenu. Jak wynika z kryteriów oceny projektów, za priorytetowe będą uznane takie projekty, które docelowo będą prowadzić do przeznaczenia terenu na cele przyrodnicze oraz do rozwoju nowych terenów zielonych i zielonej infrastruktury, które będą mogą spełniać funkcje publiczne i społeczne.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego