Pieniądza w gospodarce przybywa coraz szybciej

Podaż pieniądza wzrosła w grudniu o 8,5 proc. rok do roku, najbardziej od dwóch lat. To efekt ożywienia na rynku kredytowym, ale też rosnącego zadłużenia rządu.

Publikacja: 24.01.2024 15:39

Podaż pieniądza wzrosła w grudniu o 8,5 proc. - najbardziej od dwóch lat

Podaż pieniądza wzrosła w grudniu o 8,5 proc. - najbardziej od dwóch lat

Foto: Bloomberg

Jak podał w środę Narodowy Bank Polski, podaż pieniądza mierzona agregatem M3, który obejmuje przede wszystkim gotówkę w obiegu, depozyty bieżące oraz lokaty terminowe o zapadalności do dwóch lat, zwiększyła się w grudniu o 8,5 proc. rok do roku po zwyżce o 7,5 proc. w listopadzie. To wynik wyraźnie powyżej mediany szacunków ekonomistów ankietowanych przez nas, która wskazywała na wzrost M3 o 7,9 proc. rok do roku. Z drugiej strony, listopadowy wynik był niższy od oczekiwań.

Czytaj więcej

Nie widać drogi powrotu do świata taniego pieniądza

W ujęciu transakcyjnym, czyli m.in. po oczyszczeniu danych z wpływu wahań kursów walut, podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 9,5 proc. rok do roku po zwyżce o 8,6 proc. miesiąc wcześniej.

Ożywienie w kredytach

Przyspieszenie wzrostu podaży pieniądza to m.in. efekt ożywienia na rynku kredytowym. Zobowiązania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw wobec banków utrzymały się w grudniu na tym samym poziomie co sprzed rokiem, podczas gdy wcześniej przez osiem miesięcy z rzędu malały w ujęciu rok do roku. W ujęciu transakcyjnym zobowiązania te wzrosły o 2,2 proc. rok do roku, najbardziej od listopada 2022 r., po zwyżce o 0,7 proc. w listopadzie.

To sugeruje, że hamulcem dla akcji kredytowej pozostaje nadpłacanie przez gospodarstwa domowe kredytów frankowych. Potwierdzają to opublikowane również w środę przez NBP dane dotyczące należności i zobowiązań banków. W grudniu należności z tytułu kredytów złotowych dla gospodarstw domowych zwiększyły się o 1,7 proc. rok do roku, najbardziej od lipca 2022 r.

Czytaj więcej

Rząd potrzebuje pożyczyć zawrotną kwotę. Kto to sfinansuje?

Oczekiwane odbicie popytu

Ważnym czynnikiem kreacji pieniądza, poza akcją kredytową, jest polityka fiskalna. Zadłużenie sektora finansów publicznych wobec instytucji monetarnych zwiększyło się w grudniu o 21,2 proc. rok do roku, najbardziej od lutego 2021 r., po zwyżce o 20,7 proc. miesiąc wcześniej.

W danych o podaży pieniądza uwagę zwraca też wzrost zapotrzebowania na tzw. „szybki pieniądz” (agregat M1), czyli gotówkę i depozyty na żądanie. W grudniu wartość M1 wzrosła o 6,3 proc. rok do roku, najbardziej od marca 2022 r., po zwyżce o 3,8 proc. w listopadzie. To oznacza, że po raz pierwszy od stycznia 2022 r. wzrosła również realna wartość „szybkiego pieniądza” – inflacja wyhamowała bowiem do 6,2 proc. rok do roku. Wpisuje się to w oczekiwania ekonomistów, że 2024 r. będzie okresem odbicia popytu konsumpcyjnego. Na przełomie 2022 i 2023 r. realna podaż pieniądza M1 malała w tempie dochodzącym do 25 proc. rok do roku. To przekładało się na spadek wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych.

Wzrostowi podaży „szybkiego pieniądza” sprzyja spadek zainteresowania klientów banków depozytami terminowymi o zapadalności do dwóch lat, co można wiązać z obniżkami ich oprocentowania. Wartość takich lokat była w grudniu o 26,3 mld zł mniejsza niż w listopadzie. W ujęciu rok do roku wzrosła o 16,4 proc. rok do roku, najmniej od marca 2022 r.

Finanse
Łatwiej o kredyty z EBI na obronność
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Finanse
Tomasz Bursa, wiceprezes OPTI TFI: Lepsza szybka korekta
Finanse
Idą dopłaty, aktywa PPK w górę, mało uczestników
Finanse
Samorządy z trudem odzyskują długi od nierzetelnych mieszkańców
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Finanse
Wielkanocny rekord złota na fali bliskiego cięcia stóp przez Fed