Aby otrzymać te środki, należy przygotować i złożyć wniosek o dofinansowanie zgodnie z regulaminem konkursu, za który odpowiada Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Jest on adresowany wyłącznie do Ochotniczych Hufców Pracy (działanie 5.2 programu regionalnego na lata 2021–2027 „Aktywizacja zawodowa poprzez OHP”). Projekty powinny opierać się na kompleksowych działaniach edukacyjno-rozwojowych, wykorzystując takie elementy jak:

- pośrednictwo pracy,