Dla branży ubezpieczeniowej ostatnie trzy lata nie były łatwe. Dotknął ją kryzys wywołany pandemią, a potem wojną. Do tego doszła inflacja powodująca m.in. wzrost kosztów likwidacji szkód.

Musiało to znaleźć odzwierciedlenie w podejściu towarzystw do ryzyka. Z jednej strony miało wpływ na podniesienie składek, a z drugiej strony – utrudniło wielu firmom dostęp do dobrej oferty ubezpieczeniowej.