Zarząd województwa wielkopolskiego ogłosił konkurs, którego celem jest wyłonienie i wsparcie projektów wpisujących się w cele działania 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”. Zgodnie z jego regulaminem, nabór aplikacji będzie prowadzony w okresie od 29 grudnia do 20 stycznia przyszłego roku. Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

- podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, jednostki budżetowe,