Jak wskazuje regulamin konkursu, o dotacje, w łącznej wielkości 4,1 mln zł, mogą ubiegać się:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,